455-0530/02 – Základy použití multimedií v měření a regulaci - 4) (ZPMMR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium a praktická cvičení v proškolování a tréninku pro průmyslovou praxi při použití multimédií. Úvod do použití v průmyslových technologiích měření a regulace. Absolventi jsou obeznámí s různými nástroji používanými při počítačové tvorbě multimédií pro školení a trénink v průmyslových aplikacích. Na konci kursu budou rozumět současným tendencím v multimédiích a mít zkušenosti s tvorbou pomocí vývojových balíků. Absolventi bdou moci pracovat s obrazem a se zvukem na profesionální úrovni, budou schopni posoudit kvalitu projektovaných zařízení a navrhovat technologii pro studiovou produkci.

Vyučovací metody

Anotace

Studium a praktická cvičení v proškolování a tréninku pro průmyslovou praxi při použití multimédií. Úvod do použití v průmyslových technologiích měření a regulace. Absolventi jsou obeznámí s různými nástroji používanými při počítačové tvorbě multimédií pro školení a trénink v průmyslových aplikacích. Na konci kursu budou rozumět současným tendencím v multimédiích a mít zkušenosti s tvorbou pomocí vývojových balíků. Tento kurs je úvodem do počítačové tvorby multimédií včetně hypermédia, prezentačního média, grafiky, animací, zvuku, videa, se zaintegrovanou autorizační technikou, s diskusí a cvičením ze základů technologií, které jsou k dispozici v laboratořích. To je úvodní kurs, který se dotýká aplikace v řídicí technologii.

Povinná literatura:

Multimedia: Concepts and Practice by Stephen McLoughlin; Prentice Hall, 2001; ISBN: 0130188301 The Web Wizard's Guide to Multimedia on the Web by James Lengel; Addison-Wesley, 2001; ISBN: 0201745615 Zdroje a linky: http://www.stars.com/Authoring/HTML/ http://www.webdevelopersjournal.com/columns/parable.html http://webreference.com/3d/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát do 7. týdne výuky Semestrální projekt do ukončení předmětu. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Semestrální projekt: Multimediální prezentační titul na dané téma, určené po domluvě s vyučujícím. Student vytvoří projekt, uživatelskou dokumentaci a dokumentaci o postupu při tvorbě projektu. Na závěr projekt prezentuje a okomentuje. Podmínky udělení zápočtu: Student je klasifikován na základě referátu 0-20 bodů, semestrálního projektu 0-50 bodů a závěrečné obhajoby semstrálního projektu 0-30 bodů. Celkové hodnocení pro udělení klasifikovaného zápočtu 51-100 bodů dle studijního řádu. Mimálně je nutno získat v součtu 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do multimédií, význam multimédií, objasnění základních pojmů, vztah multimédií a oblasti měření a regulace, příklady stávajících multimediálních titulů a aplikací pro oblast měření a regulace. Zpracování textu, grafiky, zvuku a videa s orientací na problematiku měření a regulace, vizualizace. Technologická schémata, tlačítka pro měření a regulaci, dispečerská rozhraní. Barva a barevné vidění, vnímání barev, barevné prostory. Grafika, grafické formáty, vektorová a rastrová grafika, grafika pro publikování a pro internet, grafické editory. Zvuk, zvukové formáty, zpracování zvuku, nástroje pro zpracování zvuku, snímání a reprodukce zvuku, zvukové efekty. Video, formáty videa, zpracování videa, nástroje pro zpracování videa, natáčení videa, technické prostředky pro natáčení videa. Multimediální prezentace a programy, základní pravidla tvorby, nástroje pro tvorbu multimediálních prezentací. Technologie DVD, standardy, proces tvorby DVD, nástroje, výhledy do budoucna. Snímací a zobrazovací prostředky, CCD, CRT, LCD, plazma. Technologie 3D, foto, video, IMAX. Osvětlování a osvětlovací technika. Distribuce a ukládání multimédií, autorský zákon. Vývoj a moderní trendy v oblasti multimédií. Počítačové laboratoře: Úvod, bezpečnostní školení, zadání referátů, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh. Zásady pro práci s textem, skenování dokumentů, OCR, úprava textů, export do PDF. Práce s grafickými soubory, editace grafiky, import, export, skenování, základní operace v Adobe Photoshop, příprava obrazových dat pro semestrální projekt. Práce se zvukovými soubory, snímání zvuku, mikrofony, nahrávací zařízení, editace zvuku, efekty, práce s Wavelab, Soundforge, Audacity, příprava zvukových dat pro semestrální projekt. Práce s video soubory, natáčení vide, práce s kamerou, editace videa, základy práce s Adobe Premiere, Pinnacle Studio, příprava videa pro semestrální projekt. Tvorba multimediálních prezentací, příprava materiálů, základy práce v Macromedia Authorware, Flash, práce na semestrálním projektu. Zpracování multimediálního videa, požadavky na data, zpracování videa ve vybraném SW (Adobe Premiere, Pinnacle Studio aj.), práce na semestrálním projektu. Tvorba DVD, authoring DVD, SW nástroje pro tvorbu DVD, práce na semestrálním projektu. Zobrazovací systémy, prezentace LCD, DLP, práce na semestrálním projektu. Způsoby prezentace, distribuce a archivace dat, komprese, technologie streaming, práce na semestrálním projektu. Demonstrace 2D a 3D zobrazení, práce na semestrálním projektu. Finalizace semestrálních projektů, tvorba efektů, ozvučení. Authoring a distribuce multimediálních titulů. Konzultace, předložení referátů a realizovaných semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku