455-0531/02 – Měření na elektrotechnických materiálech (MEM)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity2
Garant předmětuIng. David ValaGarant verze předmětuIng. Jaromír Skotnica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO33 Ing. Jaromír Skotnica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+0
kombinovaná Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní teoretické i praktické znalosti z oblasti elektrotechnických materiálů. Absolventi na základě těchto znalostí pak budou schopni orietace při volbě daného materiálu pro konstrukci a projekci elektrických a elektronických zařízení. Absolventi získají vědomosti a dovednosti z oblasti měření odporu a rezistivity izolačních materiálů, měření permitivity a ztrátového činitele v oblasti nízkých i vysokých kmitočtů, měření feroelektrik, měření teplotní závislosti odporu vodivých a odporových materiálů, měření magnetizačních charakteristik magnetických materiálů a jejich teplotní závislosti a dále pak měření základních charakteristik polovodičových materiálů a součástí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Podstatou předmětu je poskytnout posluchači základní teoretické i praktické znalosti z oblasti elektrotechnických materiálů. Studenti provedou proměření laboratorních úloh z oblasti izolantů, vodivých materiálů, magnetických materiálů a polovodivých materiálů a struktur. Výsledky měření jsou zpracovány formou protokolů z měření, ve kterých je kladen důraz na rozbor a vyhodnocení naměřených hodnot a porovnání s teoretickými předpoklady.

Povinná literatura:

Hassdenteufel,a kol. Elektrotechnické materiály, Bratislava, ALFA-SNTL 1978. Brandštetter,P.-Kuča . Materiály a technologie, laboratorní cvičení. Ostrava, VŠB 1987. Drápal,S. Materiály a technologie I. Praha, ČVUT fakulta elektrotechnická 1979. Mertlík, V.: Dielektrické prvky a systémy. Praha, BEN - Technická literatura 2006.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova num. cvičení 1.Úvod do cvičení, školení bezpečnosti práce v elektro-technické laboratoři, seznámení s úlohami. Osnova laboratorních cvičení 1.Vodivost a dielektrická absorbce tuhých izolantů. 2.Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při nízkých kmitočtech (můstková metoda). 3.Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při vysokých kmitočtech (rezonanční metoda). 4.Vlastnosti feroelektrických materiálů. 5.Vodivé a odporové materiály (teplotní závislost odporu). 6.Průběžná kontrola znalostí,náhradní měření. 7.Základní vlastnosti prvků s P-N přechodem. 8.Kapacita P-N přechodu. 9.Základní charakteristiky varistoru. 10.Magnetizační charakteristiky feromagnetik. 11.Permeabilita feritů, Curieův bod. 12.Náhradní termín měření, závěrečná kontrola znalostí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku