455-0531/02 – Measurements of Electrotechnical Materials (MEM)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits2
Subject guarantorIng. David ValaSubject version guarantorIng. Jaromír Skotnica
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKO33 Ing. Jaromír Skotnica
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+0
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the subject is to give the learner essential theoretical and practical knowledge from areas of electrotechnical materials.Aquired knowledge allows students right selection from electrotechnical materials during construction and projection of electrotechnical and electronical

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs
Project work

Summary

Aim of the subject is to give the learner essential theoretical and practical knowledge from areas of electrotechnical materials.Aquired knowledge allows students right selection from electrotechnical materials during construction and projection of electrotechnical and electronical. Purporse of the study is to give the learner essential theoretical and practical knowledge from areas of electrotechnical materials. During the practical part students measure tasks from areas of insulating materials, conducting materials, magnetic materials, semiconducting materials and structures.

Compulsory literature:

Hassdenteufel and wheels.: Electrotechnical materials, Bratislava, ALPHA-SNTL 1978. Brandstetter,P.-Kuca: Materials and technology, laboratory exercise. Ostrava, VSB 1987. Drapal, S.: Materials and technology I. Prague, CVUT faculty of electrical engineering 1979.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova num. cvičení 1.Úvod do cvičení, školení bezpečnosti práce v elektro-technické laboratoři, seznámení s úlohami. Osnova laboratorních cvičení 1.Vodivost a dielektrická absorbce tuhých izolantů. 2.Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při nízkých kmitočtech (můstková metoda). 3.Relativní permitivita a ztrátový činitel dielektrik při vysokých kmitočtech (rezonanční metoda). 4.Vlastnosti feroelektrických materiálů. 5.Vodivé a odporové materiály (teplotní závislost odporu). 6.Průběžná kontrola znalostí,náhradní měření. 7.Základní vlastnosti prvků s P-N přechodem. 8.Kapacita P-N přechodu. 9.Základní charakteristiky varistoru. 10.Magnetizační charakteristiky feromagnetik. 11.Permeabilita feritů, Curieův bod. 12.Náhradní termín měření, závěrečná kontrola znalostí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner