455-0532/01 – Automatizace (Aut)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům základní problematiku automatizace. Posluchači se seznámí s úlohou automatizace ve všech oblastech lidské činnosti a zejména v oblasti řídicích a informačních systémů, se kterou je úzce svázána. Seznámí se s základními pojmy z oblasti automatického řízení, řídicích a informačních systémů a automatizační techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům základní problematiku automatizace. Posluchači se seznámí s úlohou automatizace ve všech oblastech lidské činnosti a zejména v oblasti řídicích a informačních systémů, se kterou je úzce svázána. Seznámí se s základními pojmy z oblasti automatického řízení, řídicích a informačních systémů a automatizační techniky.

Povinná literatura:

Sylaby Základy automatizace. VŠB TUO 2003 Stříbrský A., Skočdopole J., Hyniová K. Technické prostředky pro řízení. ČVUT 1994. Štecha,J. Teorie automatického řízení I. Praha, ČVUT 1990. Vavřín,P. Teorie automatického řízení I. Brno, VUT 1991. Virk,G.S. Digital Computer Control Systems. Macmillan Education 1991 Olson . Computer Systems for Automatic Control.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Jeden písemný test kontroly a tři samostatné laboratorní úlohy.Termíny odevzdání samostatných prací elektronickou formou (WEB), případně písemně - v týdnech 5, 10 a 14. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Samostatné laboratorní práce, protokoly obsahující dokumentaci k provedené úloze a modelování na počítači v laboratoři. Student musí být schopen podle předložené dokumentace úlohu při zápočtu objasnit. Písemný test ověří připravenost studentů na řešení zadaných úloh. Podmínky udělení zápočtu: Hodnocení studia Zápočet - student je klasifikován na základě testu, za 0-11 bodů, a 3 samostatných úloh za 0 až 8 bodů nebo samostatného projektu za 0-24 bodů. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 20 bodů, max. lze získat 35 bodů .

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z automatizace. Aplikační oblast automatizace v průmyslu, dopravě, biomedicíně a domácnosti. Vlastnosti automatizovaných řídicích systémů. Jednoduché příklady regulace. Příklad složitého automatizovaného řídicího systému. Hardwarové prostředky automatizace. Získávání informací měřením. Úloha a postavení senzorů v automatizaci. Řídicí technika pro automatizaci. Moderní prostředky používané v automatizovaných řídicích systémech. Uplatnění výpočetní techniky v automatizaci - mikroprocesory a mikrokontroléry, programovatelné automaty. Automatizační technika pro spojení měřicí a řídicí techniky s řízeným objektem. Vazby mezi jednotlivými částmi systému. Průmyslové sítě. Strukturované řešení. Softwarové nástroje pro navrhování automatizovaných řídicích systémů. Problematika reálného času a zpracování informací v reálném čase. Použití informačních technologií v automatizaci řízení. Řízení pomocí Intranetu a Internetu. Podíl automatizace na spojení člověk- stroj v řídicích systémech. Vizualizační systémy. Struktury systémů automatického řízení. Základní pojmy a vlastnosti řídicích systémů. Příklady regulace. Dynamické systémy. Popisy a vlastnosti dynamických systémů. Bloková schémata a signální diagramy. Základní dynamické systémy - proporcionální, integrační, derivační, se setrvačností, systém 2. řádu, dopravní zpoždění. Analýza regulačního obvodu. Spojité a diskrétní zpětnovazební obvody. Základní vlastnosti. Návrhy regulačních obvodů. Základy syntézy spojitých a diskrétních regulačních obvodů. Regulátory. Nelineární řídicí systémy. Nelineární prvky. Vlastnosti nelineárních systémů. Nové trendy v oblasti automatizace a jejich uplatnění v automatizovaných řídicích systémech Laboratoře: Seznámení se s prácí v laboratořích a z jednotlivýma úlohami. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření teplot. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření tlaků. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření průtoků. Laboratorní úloha v Laboratoři vestavěných systémů řízení- seznámení se s jednoduchou úlohou pro sledování teplot pomocí jednoduchého řídicího systému s mikroprocesorem. Laboratorní úloha v Laboratoři vestavěných systémů řízení- vlastní měření teplot pomocí jednoduchého řídicího systému s mikroprocesorem. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - seznámení se s průmyslovými programovatelnými automaty. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - seznámení se s jednoduchou úlohou ovládání programovatelným automatem. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - grafické naprogramování úlohy a její realizace na programovatelném automatu. Modelování jednoduchého regulačního obvodu na osobním počítači. Modelování jednoduchého regulačního obvodu na osobním počítači. Ověření modelovaného obvodu na skutečném regulačním obvodu v laboratoři. Demonstrace laboratorní úlohy v Laboratoři řízení mobilních robotů. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 24  0 3
                Písemka Písemka 11  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.