455-0532/01 – Automation (Aut)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is introduce bachelor students on the automatic control. There are explaining the sense of automation in all areas of human activities namely in control and information systems. Students are familiarizing with base notions and characteristics of feedback control systems and its instrumentation. There are explaining conceptions of control systems on examples from the area consumer electrical and electronics products.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The goal of subject is introduce bachelor students on the automatic control. There are explaining the sense of automation in all areas of human activities namely in control and information systems. Students are familiarizing with base notions and characteristics of feedback control systems and its instrumentation. There are explaining conceptions of control systems on examples from the area consumer electrical and electronics products.

Compulsory literature:

Sylaby Základy automatizace. VŠB TUO 2003 Stříbrský A., Skočdopole J., Hyniová K. Technické prostředky pro řízení. ČVUT 1994. Štecha,J. Teorie automatického řízení I. Praha, ČVUT 1990. Vavřín,P. Teorie automatického řízení I. Brno, VUT 1991. Virk,G.S. Digital Computer Control Systems. Macmillan Education 1991 Olson . Computer Systems for Automatic Control.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Jeden písemný test kontroly a tři samostatné laboratorní úlohy.Termíny odevzdání samostatných prací elektronickou formou (WEB), případně písemně - v týdnech 5, 10 a 14. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Samostatné laboratorní práce, protokoly obsahující dokumentaci k provedené úloze a modelování na počítači v laboratoři. Student musí být schopen podle předložené dokumentace úlohu při zápočtu objasnit. Písemný test ověří připravenost studentů na řešení zadaných úloh. Podmínky udělení zápočtu: Hodnocení studia Zápočet - student je klasifikován na základě testu, za 0-11 bodů, a 3 samostatných úloh za 0 až 8 bodů nebo samostatného projektu za 0-24 bodů. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 20 bodů, max. lze získat 35 bodů .

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy z automatizace. Aplikační oblast automatizace v průmyslu, dopravě, biomedicíně a domácnosti. Vlastnosti automatizovaných řídicích systémů. Jednoduché příklady regulace. Příklad složitého automatizovaného řídicího systému. Hardwarové prostředky automatizace. Získávání informací měřením. Úloha a postavení senzorů v automatizaci. Řídicí technika pro automatizaci. Moderní prostředky používané v automatizovaných řídicích systémech. Uplatnění výpočetní techniky v automatizaci - mikroprocesory a mikrokontroléry, programovatelné automaty. Automatizační technika pro spojení měřicí a řídicí techniky s řízeným objektem. Vazby mezi jednotlivými částmi systému. Průmyslové sítě. Strukturované řešení. Softwarové nástroje pro navrhování automatizovaných řídicích systémů. Problematika reálného času a zpracování informací v reálném čase. Použití informačních technologií v automatizaci řízení. Řízení pomocí Intranetu a Internetu. Podíl automatizace na spojení člověk- stroj v řídicích systémech. Vizualizační systémy. Struktury systémů automatického řízení. Základní pojmy a vlastnosti řídicích systémů. Příklady regulace. Dynamické systémy. Popisy a vlastnosti dynamických systémů. Bloková schémata a signální diagramy. Základní dynamické systémy - proporcionální, integrační, derivační, se setrvačností, systém 2. řádu, dopravní zpoždění. Analýza regulačního obvodu. Spojité a diskrétní zpětnovazební obvody. Základní vlastnosti. Návrhy regulačních obvodů. Základy syntézy spojitých a diskrétních regulačních obvodů. Regulátory. Nelineární řídicí systémy. Nelineární prvky. Vlastnosti nelineárních systémů. Nové trendy v oblasti automatizace a jejich uplatnění v automatizovaných řídicích systémech Laboratoře: Seznámení se s prácí v laboratořích a z jednotlivýma úlohami. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření teplot. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření tlaků. Laboratorní úloha v Laboratoři měření neelektrických veličin - měření průtoků. Laboratorní úloha v Laboratoři vestavěných systémů řízení- seznámení se s jednoduchou úlohou pro sledování teplot pomocí jednoduchého řídicího systému s mikroprocesorem. Laboratorní úloha v Laboratoři vestavěných systémů řízení- vlastní měření teplot pomocí jednoduchého řídicího systému s mikroprocesorem. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - seznámení se s průmyslovými programovatelnými automaty. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - seznámení se s jednoduchou úlohou ovládání programovatelným automatem. Laboratorní úlohy v Laboratoři distribuovaných systémů v řízení - grafické naprogramování úlohy a její realizace na programovatelném automatu. Modelování jednoduchého regulačního obvodu na osobním počítači. Modelování jednoduchého regulačního obvodu na osobním počítači. Ověření modelovaného obvodu na skutečném regulačním obvodu v laboratoři. Demonstrace laboratorní úlohy v Laboratoři řízení mobilních robotů. Zápočtový test.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 24  0 3
                Written exam Written test 11  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
                Oral Oral examination 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.