455-0540/01 – Internet v měření a regulaci (IMaR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti z oblasti technologie vzdáleného řízení a dálkově nastavovaných řídicích systémů. Absolvent získá přehled o možnostech použití internetu, metodách programování a na vlastním semestrálním projektu provede realizaci vzdálené regulace.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí s problematikou zpracování signálů žádaných a procesních hodnot v řídicích jednotkách pro vzdálené řízení a monitorování. Pojednává se o projektování měření a regulace na dálku, s praktickými příklady regulací pomocí lokálních a distribuovaných DDC systémů i s pomocí průmyslových počítačů. V rámci semestrální práce si studenti ověří prakticky technické prvky a programování v rámci vybrané úlohy. Laboratoře jsou vybaveny úlohami, vesměs řízenými různými druhy počítačů a PLC prostřednictvím internetu.Ve výuce jsou pužity multimediální prostředky a simulační a vizualizační programy. V předmětu je proveden výklad: - terminologie počítačových sítí - aktivní internetové stránky - programovatelné PC karty - hydraulické, pneumatické, mechanické prvky a elektrické prvky a systémy - procesní snímače teploty, tlaku, hladiny, průtoku - příklady průmyslových regulací. Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií řízení na dálku. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Horák, J., Keršláger, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 2vyd. Praha: Computer Press, 2003. 178 s. ISBN 80-7226-876-7. Šnorek, M., Richta, K. Připojování periferií k PC. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 1996. 303 s. ISBN 80-7169-146-1. Falk , B. Průvodce světem internetu. 1. vyd. Praha:Computer Press, 1995. 310 s. ISBN 80-85896-19-2. Mach, J. PHP pro úplné začátečníky. 2vyd. Praha"Computer Press, 2003.167s. ISBN 80-7226-834-1.

Doporučená literatura:

Švígler,J. Přednášky z předmětu "Internet v měření a regulaci" na WWW stránkách. Adresa stránek a heslo pro autorizovaný přístup studentů bude sděleno zúčastněným studentům při zahájení výuky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z oblasti technologie počítačových šítí Základy tvorby internetových stránek Universální a aktivní internetové stránky Základy vzdálené automatizace Snímače pro průmyslové řídicí systémy a jejich připojovánína dálku Sortiment a programování řídících jednotek a jejich připojování k internetu Editory pro vizualizaci Monitory pro vizualizaci Moderní prvky počítacových sítí Požadavky na projektování měření a regulace Závěrečný test. Cvičení: Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Konsultace k referátům, protokolům. Práce na úlohách dle zadání. Laboratoře: Instalace síťové karty a její nastavení Nastavení počítače pro práci v síti Zpracování technologické obrazovky Zpracování technologické stránky Sestavení technologického serveru Průmyslové PC v systému Komunikace PC s řídícím systémem Zapojenía nastavení průmyslové karty pro měřenía řízení Připojení řídící jednotky k systému Nastavení digitálního servomechanismu Prezentace semestrální práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku