455-0540/01 – Using Internet in Measurement and Control (IMaR)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorIng. Jan Švígler, CSc.Subject version guarantorIng. Jan Švígler, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy z oblasti technologie počítačových šítí Základy tvorby internetových stránek Universální a aktivní internetové stránky Základy vzdálené automatizace Snímače pro průmyslové řídicí systémy a jejich připojovánína dálku Sortiment a programování řídících jednotek a jejich připojování k internetu Editory pro vizualizaci Monitory pro vizualizaci Moderní prvky počítacových sítí Požadavky na projektování měření a regulace Závěrečný test. Cvičení: Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Konsultace k referátům, protokolům. Práce na úlohách dle zadání. Laboratoře: Instalace síťové karty a její nastavení Nastavení počítače pro práci v síti Zpracování technologické obrazovky Zpracování technologické stránky Sestavení technologického serveru Průmyslové PC v systému Komunikace PC s řídícím systémem Zapojenía nastavení průmyslové karty pro měřenía řízení Připojení řídící jednotky k systému Nastavení digitálního servomechanismu Prezentace semestrální práce

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 40  0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner