455-0543/01 – Bachelor Seminar Work 2 (BS2)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KOZ47 doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the bachelor seminar 2 is design and realization of the bachelor diploma work in laroratories of university or industrial partner. There are also consultations with lecturers and the self individual elaboration of diploma work. Next information is related to organize, time table and headway of the state examination.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The scope of bachelor seminar 2 is design and realization of bachelor diploma work in laroratories of university or industrial partner. There are also consultations with lecturers and the self individual elaboration of diploma work. Next information is related to organize, time table and headway of the state examination.

Compulsory literature:

Instructions for the preparing of the bachelor diploma work. FEI, VŠB-TU Ostrava, 1999. Individually recommended literature for the bachelor diploma work.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání bakalářské práce

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce uspořádání textové části bakalářské práce požadavky na obsah a rozsah bakalářské práce typografická úprava a jazyková kvalita prostředky pro sazbu a způsob vazby součásti bakalářské práce v elektronické podobě organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek vlastní průběh státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek ze zaměření odevzdání bakalářských prací ve stanoveném termínu Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Other task type Other task type  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner