455-0544/01 – Základy biomedicínských věd (ZBioV)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní charakteristikou, organizací a formou studia na technických univerzitách s biomedicínským zaměřením a na lékařských fakultách. Přínosem předmětu je zlepšení komunikace mezi techniky a zdravotníky v oblasti biomedicíny a lékařské elektroniky. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Součástí osnov předmětu jsou důležité informace týkající se historie a dějin lékařských věd, veřejného zdravotnictví, lékařské morálky a etiky, psychologie a komunikace, metodologie vědeckého výzkumu, zdravotnického práva a legislativy užívaných ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Jarolímek,J.: Úvod do studia lékařství. Avicenum, Praha 1998 Kábrt,V., Chlumská,E.: Lékařská terminologie. Avicenum Praha 1990 Pešek,J., Pavlíková,J.: Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-1392-6 Madar,J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Avicenum, Praha 2004, ISBN 80-247-0585-0 Grohar-Murraty,M.E., DiCroce,H.R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Avicenum, Praha 2003, ISBN 80-247-0267-3 Munzarová,M.: Lékařský výzkum a etika. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-0924-4 Rozman,J.: Životní prostředí ES VUT. Brno 1986 Holčík,J.: Společná cesta ke zdraví, Avicenum, Praha 1990 Kala,M., Kubínek,R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico, Olomouc 2004, ISBN:80-85839-47-4 Autorský kol.: Jan Evangelista Purkyně-život a dílo. Avicenum, Praha 1986

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P.: Management zdravotnických prostředků. Skriptum VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Aktivní účast ve cvičeních - absolvování všech jejich částí. Kontrolní test nebo prezentace referátu - 60 bodů Zápočtový test - 40 bodů Klasifikovaný zápočet zahrnuje hodnocení kontrolního testu (nebo referátu) a zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zvláštnosti vysokoškolského studia. Technika získávání informací. Práce s knihou. Přednáška jako zdroj informaci. Psychologie učení. Přehled historie a dějin lékařství a zdravotnictví od samého vzniku. Struktura studia lékařských věd. Jednotlivé etapy studia zdravotnických pracovníků. Předměty biomedicínských věd. Postavení a poslání lékaře ve společnosti. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Lékařská morálka a etika. Hippokratova přísaha. Etika a jejich vztah k technickým pracovníkům. Lékařská terminologie pro komunikaci ve zdravotnictví. Normy a předpisy platné ve zdravotnictví. Ekologické inženýrství. Monitorování znečištění prostředí. Faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví člověka. Metrologie ve zdravotnictví. Organizační struktura zdravotní péče v ČR. Pracovníci resortu zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci. Jiní odborní pracovníci. Řízení zdravotnického zařízení a pojištění. Marketing zdravotnické techniky. Metodika schvalování a zavádění zdravotnické techniky. Nákup, prodej, certifikace prostředků zdravotnické techniky. Uplatnění absolventů BMI ve zdravotnictví. Přehled firem a zdravotnických zařízení v regionu a ČR. Cvičení: Předměty studia lékařských věd. Teoretické a klinické odborné předměty. Zadání referátu. Struktura vysokých škol s biomedicínským zaměřením v ČR. Psychologické předpoklady učení. Přehled historie lékařství a významné osobnosti. Oblasti působení jednotlivých zdravotnických pracovníků. Specializační průprava lékařů a farmaceutů. Jiné formy dalšího vzdělávání. Nástavby. Etická pravidla zdravotní péče. Etický kodex lékaře a zdravotní sestry. Soustava norem a předpisů ve zdravotnictví. Práce s lékařskou terminologií a medicínskými slovníky. Kontrolní test nebo prezentace referátu. Faktory vnitřního prostředí. Ochrana a tvorba životního prostředí v ČR. Legislativa. Informační zdroje. Ověřování stanovených měřidel, schvalování typu měřidel, státní etalony, certifikace referenčních materiálů, certifikace personálu, mezilaboratorní porovnání, organizace, funkce pilotní laboratoře, hodnocení. Marketing, základní pojmy. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Informační soustava marketingu, marketingový výzkum. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Strategické plánování. Strategie řízení zdravotnických zařízení. Segmentace trhu, stanovení pozice produktu. Chování zákazníka, práva a povinnosti pacienta a zdrav.zařízení. Rozhodování při koupi, trh organizovaných kupců. Produkt, životní cyklus produktu. Vývoj, testování a zavádění nových výrobků. Legislativa a metodika schvalování a zavádění zdrav.techniky. Závěrečný test a prezentace referátu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 60  0
        Písemka Písemka 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku