455-0545/01 – Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty (AŘSPA)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC293 Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
KOZ47 doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty je osvojení praktických zkušeností s využitím programovatelných automatů v řídicích aplikacích. Předmět reaguje na požadavky firem oboru automatizace, které od svých zaměstnanců vyžadují znalost problematiky programovatelných automatů a vizualizačních systémů. Předmět umožňuje studentům získat důležité praktické zkušenosti s uvedenou technikou a zlepšuje tak jejich pozici na trhu práce. Přednášky i cvičení jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti řízení, kde je možné automaty využít. Obsahují nejen teoretický základ i zejména praktické demonstrace řídicích aplikací. Po absolvování předmětu budou mít studenti dobrou znalost a praktické zkušenosti programovatelných automatů, HMI/SCADA systémů a jejich aplikacemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty je zaměřen na využití programovatelných automatů v různých typech řídicích aplikací. Programovatelné automaty jsou dnes nejčastěji využívané prostředky v současné automatizační technice. Předmět navazuje na Logické systémy řízení s programovatelnými automaty a probírá problematiku řízení s programovatelnými automaty do větší šíře i hloubky. V přednáškách se studenti seznámí s problémy z oblasti programovatelných automatů, s okruhy jejich využití a ve cvičeních si tyto poznatky prakticky vyzkouší. Cvičení předmětu jsou postavena na programovatelných automatech Siemens S7 300, Bernecker-Rainer,na operátorských panelech Bernecker-Rainer a vizualizačním systému Promotic.

Povinná literatura:

Firemní dokumentace k PLC Bernecker-Rainer ( http://www.br-automation.com ) Firemní dokumentace k PLC Siemens Simatic ( http://www.siemens.com ) Srovnal, V.: Logické systémy řízení. Syllaby. Ostrava, VŠB FEI 1995. Šmejkal L., Martinásková M.: PLC a automatizace. BEN - technická literatura, Praha 1999. Šmejkal L., Martinásková M.: Řízení programovatelnými automaty. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. Stenerson J.: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communications. Prentice Hall, 1999. Lewis R. W.: Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3. The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 1998. Kopie normy ČSN EN 61131-3. Boyer S. A.: SCADA - Supervisory control and data acquisition. ISA, 1999. ISBN 1-55617-660-0.

Doporučená literatura:

KOZIOREK, J.; CHROMČÁK, L. Logické systémy řízení: e-learningové výukové materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 320 s. ISBN 978-80-248-1490-2. Koziorek, Jiří . Navrhování a vizualizace řídicích systémů. Sylaby na www stánkách fakulty,2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Studenti během semestru odevzdají dva samostatné projekty na vybrané téma. Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je předvedení funkčnosti dvou aplikací řešených v rámci samostatných projektů a odevzdání protokolů k těmto projektům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Logické řízení a technologický proces. Využíti programovatelných automatů pro komplexní automatizační úlohy. Programovatelné automaty Bernecker-Rainer. Základy programování, logické funkce. Programovatelné automaty Bernecker-Rainer. Analogové I/O, funkce, funkční bloky, komunikace. Přerušovací systém u programovatelných automatů, vysokorychlostní čítače. Řízení stejnosměrných a krokových motorů pomocí programovatelných automatů. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Komunikace mezi programovatelnými automaty. Základní principy komunikačních systémů. Komunikační systémy používané v průmyslových aplikacích. Průmyslové komunikační systémy na bázi Ethernetu. Operátorské panely Bernecker-Rainer. Komunikační možnosti systémů Bernecker-Rainer. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech Simatic. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech Bernecker Rainer. Principy nastavení konstant regulátorů, samonastavující algoritmy. SoftPLC a jejich využití. Laboratoře: Opakování práce s PLC Simatic S7 300 a s prostředím STEP 7. Tvorba řídicí aplikace pro PLC Simatic S7 300. Základní programování PLC Bernecker-Rainer. Práce se log. vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. Vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. Funkce a funkční bloky u PLC Bernecker-Rainer. Práce s analogovými vstupy a výstupy u PLC Bernecker-Rainer. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Práce s operátorskými panely Bernecker-Rainer. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech. Práce na samostatném projektu č. 1. Využití komunikační sběrnice Profibus pro čtení a zápis I/O signálů. Využití komunikačních sběrnic pro vzájemnou komunikaci programovatelných automatů. Seznámení se s vizualizačním systémem Promotic. Praktická demonstrace na počítači. Zpracování zadané úlohy pomocí vizualizačního systému Promotic na počítači. Práce na samostatném projektu č. 2. Prezentace projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku