455-0547/01 – Multimediální techniky v měření a regulaci (MTMR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tvorby multimédií se zaměřením do oblasti měření a regulace. Posluchači se naučí používat základní HW a SW nástroje pro pořízení, tvorbu a finální distribuci multimediálních titulů. Pro splnění uvedených cílů budou zvoleny následující úrovně poznávací domény: Znalost-jako schopnost vybavit si nebo pamatovat fakt bez nezbytného porozumění. Pochopení-jako schopnost porozumět a interpretovat poznanou informaci. Aplikaci-jako schopnost použít naučený materiál v nových situacích, tj. vložit myšlenky a principy do řešení problémů. Analýzu-jako rozklad informace na její komponenty. Syntézu-jako schopnost sestavit části do celku. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět vytvořit multimediální titul a budou mít přehled o současném trendu v oblasti tvorby a použití multimediálních a výukových programů. Výstupem předmětu je vypracování netriviální multimediální aplikace formou semestrálního projektu. Absolventi budou umět pracovat s obrazem, videem a zvukem pomocí speciálních SW nástrojů. Budou schopni zpracovat a vytvořit multimediální titul, včetně přípravné fáze, která zahrnuje pořízení surových video a zvukových dat. Získají vědomosti a praktické zkušenosti s tvorbou multimediálních titulů včetně jejich finálních distribucí pomocí technologie DVD aj. Studenti budou také schopni pracovat a používat moderní SW nástroje pro tvorbu interaktivních výukových programů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy a postupy nezbytnými pro přípravu, zpracování a distribuci multimediálních dat se zaměřením na průmyslovou praxi, především do oblasti měření a regulace. V průběhu semestru získají teoretické a praktické znalosti a zkušenosti potřebné pro pořízení, zpracování a produkci multimediálního titulu. Seznámí se s principy a postupy komprese multimediálních dat včetně finální distribuce a technologiemi moderních záznamových médií. Budou vysvětlena témata týkající se grafických, zvukových a video formátů včetně postupů při jejich zpracování. V rámci počítačových cvičení projdou studenti komplexním postupem při přípravě, tvorbě a distribuci multimediálního titulu pomocí HW a SW vybavení dostupného v laboratoři. Po absolvování předmětu budou studenti rozumět současným moderním trendům v oblasti multimédií a mít zkušenosti s tvorbou a distribuci multimediálních titulů pomocí speciálních SW nástrojů. Součástí získaných znalostí bude také problematika ochrany duševního vlastnictví a autorských práv.

Povinná literatura:

Zapletal, P.: Video-Technika-Kamery, Rubico 1996, ISBN 80-85839-12-1 Watkinson, J.: An introduction to Digital Video, Focal Press 2001,ISBN 0-240-51637-0 Beránek, P.: Digitální video v praxi, Mobil Media 2003, ISBN 80-86593-34-7 Pecinovský, J.: Adobe Premiere Pro 2.0; praktický průvodce, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1956-8 Hooper, S.: Authorware ; An Introduction to Multimedia, Prentice Hall 1998, ISBN 0-13-096130-2 Holsinger, E.: Jak pracují multimédia, UNIS Publishing 1995, ISBN 1-56276-208-7 Murray, J.: Encyklopedie grafických formátů, Computer Press 1997, ISBN 80-7226-033-2 Franklin, D.: Macromedia Flash MX; kompletní průvodce, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-831-7

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: referát - do 7 týdne výuky semestrální projekt - do ukončení předmětu Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních odevzdání referátu odevzdání a obhájení semestrální práce absolvování závěrečného testu získání minimálně v součtu 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do multimédií, význam multimédií, objasnění základních pojmů, vztah multimédií a oblasti měření a regulace, příklady stávajících multimediálních titulů a aplikací pro oblast měření a regulace. Barva a barevné vidění, vnímání barev, barevné prostory. Zpracování textu, grafiky, zvuku a videa s orientací na problematiku měření a regulace, vizualizace. Počítačová grafika, vektorová a rastrová grafika, grafické formáty, grafika pro publikování a pro internet, grafické editory. Oblast zvuku, zvukové formáty, zpracování zvuku, nástroje pro zpracování zvuku, snímání a reprodukce zvuku. Oblast videa, formáty videa, zpracování videa, nástroje pro zpracování videa, natáčení a editace videa, technické prostředky pro natáčení videa. Problematika snímacích a zobrazovacích prostředků, technologie CCD a CMOS snímačů, principy zobrazování pomocí CRT, LCD, plazmy, technologie dataprojektorů, výhledy do budoucna. Technologie DVD, standardy, proces tvorby DVD, technické a SW nástroje pro tvorbu a authoring, moderní trendy v ukládání a distribuci dat - BlueRay, HD DVD, výhledy do budoucna. Technologie tvorby 3D a zobrazování, stereoskopie, technické prostředky pro tvorbu 3D fotografií a videa, technologie IMAX, návaznost na oblast oblast měření a regulace. Problematika osvětlování a osvětlovací technika. Technologie streaming médií, HW a SW prostředky, možnosti použití, výhledy do budoucna. Distribuce a ukládání multimédií, autorský zákon. Závěrečný test z teoretických znalostí. Počítačové laboratoře: Úvodní cvičení, bezpečnostní školení, zadání referátů, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh, seznámení se s dostupnými HW a SW prostředky v laboratoři. Zásady pro práci s textem, skenování dokumentů, OCR, úprava textů, export do PDF. Práce s grafickými soubory, praktické ukázky použití digitálních fotoaparátů pro získání obrazových dat, editace grafiky, import, export, skenování, základní operace v Adobe Photoshop, příprava obrazových dat pro semestrální projekt. Práce se zvukovými soubory, technologie snímání zvuku, použití různých typů mikrofonů-experimentální ověření jejich frekvenčních charakteristik, nahrávací zařízení, editace zvuku, práce s Wavelab, Soundforge, Audacity, příprava zvukových dat pro semestrální projekt. Práce s video soubory, technologie natáčení videa, práce s kamerou, záznamové formáty, grabování a editace videa, základy práce s Adobe Premiere, Pinnacle Studio, příprava videa pro semestrální projekt. Proces tvorby multimediálních prezentací a aplikací, příprava materiálů, základy práce v Macromedia Authorware, práce na semestrálním projektu. Principy snímání obrazu pomocí CCD snímačů, praktické snímání a převod obrazu do PC, zobrazení, úprava dat. Proces tvorba DVD, struktura DVD videa, authoring DVD, SW nástroje pro tvorbu DVD, práce na semestrálním projektu. Zobrazovací systémy, prezentace LCD, DLP, práce na semestrálním projektu. Demonstrace 2D a 3D zobrazení, stereoskopické obrazy a videa, práce na semestrálním projektu. Technologie a použití streamingování, praktická realizace streaming audia a videa, dokončovací práce na semestrálním projektu. Finální práce na semestrálních projektech, authoring a distribuce multimediálních titulů. Konzultace, předložení realizovaných semestrálních prací, uzavření předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 80  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku