455-0550/01 – Statistical Data Processing (MZD)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Miroslav PokornýSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO127 Ing. Michal Kropáč
POK40 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of the course is to explain the basic notions and method for statistic analysis. Methods of search analysis of one dimensional data will studied.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Course deals with tools and methods of statistical data processing. Description of program system MATLAB/Statistics Toolbox is implement.

Compulsory literature:

MATLAB - Statistic Tool Box

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Průběžná kontrola je prováděna na základě účasti studenta v počítačových cvičeních Podmínky udělení zápočtu: Student může dosáhnout 40 bodů za elaboráty počítačových cvičení. Minimální počet dosažených bodů pro udělení zápočtu je 10. Pro absolvování předmětu musí student obdržet zápočet a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má dvě části: písemnou se ziskem 0-40 bodů a ústní se ziskem 0-20 bodů. K absolvování předmětu musí student absolvovat obě části zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: Probability theory. Chance quantity.Definition, properties od distributive and frequency function. Numeral characteristics, central moment, dispersion, skew, median etc. Measurement errors. Accuracy of devices. Search analysis.Order statistics. Statistic graphs - box plot, histogram, diagram of dispersion, etc. Probability distribution of discrete stochastic quantity. Poissonovo, binomic distribution. Probability distribution of continuous stochastic quantity.Uniform, exponencial, Normal distribution. Pearson, student, Fisher, Snedecker distribution. Minimum size of selection, independence of elements, homogeneity. Statistic analysis of one-dimensional data. Parameter estimation of situation and dispersion. Interval parameter estimation. Robust parameter estimation. Hypothesis testing. Linear regression. Computer labs: MATLAB, Statistic software. Work with data in MATLAB. Tasks from probability theory. Frequency and distributive function. Chance quantity and numeral characteristics. Setting of Task. Error estimation. Order statistics. Graf analysis(histogram, boq plot) Discrete probability distribution.Demo. Continuous probability distribution. Demo. Point estimations, interval estimations. Testing of hypothesis. Linear regression.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner