455-0550/01 – Měření a zpracování dat (MZD)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav PokornýGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO127 Ing. Michal Kropáč
POK40 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu dat s využitím programového systému MATLAB. Dále pak seznámení se s inženýrskými metodami průzkumové analýzy naměřených jednorozměrných dat. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti, které mu umožní korektní použití metod matematické statistiky v praxi. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software MATLABu včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kurz se zabývá nástroji a metodami pro statistické zpracování dat. Předmět je doplněn popisem programového systému pro vědecko - technické výpočty MATLAB a jeho nástavbou pro statistické zpracování dat Statistics Toolbox.

Povinná literatura:

Pokorný,M.-Kozub,R.: Statistické zpracování měřených dat I, Ostrava, skripta VŠB - TU Ostrava, 1998 Hátle,J.-Likeš,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha, SNTL 1974. Meloun,M.-Militký,J.: Chemometrie - zpracování experimentálních dat na IBM-PC. Praha, SNTL 1990. Likeš,J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1988 Literatura MATLAB - Statistic Tool Box Zapletal,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky,PC-DIR , Brno 1995 Pavelka,L.-Doležalová,J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1995. Díblík,J.-Haluzíková,A.-Baštinec,J.: Numerická matematika a matematická statistika,SNTL , Praha 1987 Haluzíková,A.-Kudláček,V.-Zástěra,B.: Numerické metody a matematická statistika,VUT Brno 1979 Penhaker,M.: Statistické zpracování měření, Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Průběžná kontrola je prováděna na základě účasti studenta v počítačových cvičeních Podmínky udělení zápočtu: Student může dosáhnout 40 bodů za elaboráty počítačových cvičení. Minimální počet dosažených bodů pro udělení zápočtu je 10. Pro absolvování předmětu musí student obdržet zápočet a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má dvě části: písemnou se ziskem 0-40 bodů a ústní se ziskem 0-20 bodů. K absolvování předmětu musí student absolvovat obě části zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Teorie pravděpodobnosti jako základ metod zpracování souborů naměřených dat. Měřená data a jejich náhodný charakter. Funkční charakteristiky souborů dat a jejich význam pro popis vlastností naměřených dat, Číselné charakteristiky souborů naměřených dat a jejich význam pro vyhodnocení výsledků měření. Klasifikace chyb měření. Charakteristika přesnosti přístrojů. Modely měření a odhady chyb Inženýrské metody průzkumové analýzy výběrových souborů naměřených dat. . Grafy identifikace statistických zvláštností dat. Histogram a jeho význam pro vyhodnocení měření. Významná rozdělení hustoty pravděpodobnosti souborů naměřených dat. Rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitýchnměřených veličin. . Ověření předpokladů o měřených datech. Minimální velikost výběru dat, nezávislost prvků v souboru, normalita a homogenita výběrrových souborů dat. Shrnutí postupu při průzkumové analýze maměřených dat. Statistická analýza jednorozměrných datových souborů. Bodové odhady jejich parametrů polohy, rozptýlení a tvaru, význam pro vyhodnocení vlastností dat. Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení základního souboru měřené veličiny. Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení souborů měřených dat. Praktické postupy vyhodnocení malých výběrů. Testování hypotéz o vlastnostech měřených dat. . . Počítačové laboratoře: MATLAB - Statistický software Srtatistic TollBox. Práce s daty v programu MATLAB. MATLAB- výpočet úloh z oblasti teorie pravděpodobnosti. MATLAB - výpočet frekvenční a distribuční funkce náhodné veličiny. MATLAB - náhodná veličina a výpočet jejích číselných charakteristik. Zadání samostatné práce. Odhady chyb měření. Příklad na zpracování chyby výsledku. MATLAB - pořádkové statistiky. Grafická analýza dat(histogram, kvantilový graf, krabicový graf). MATLAB - diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Demonstrační úlohy. MATLAB - spojitá rozdělení pravděpodobnosti. Demonstrační úlohy. MATLAB - bodové odhady. Intervalové odhady. MATLAB - testování hypotéz. .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku