455-0555/02 – Zdravotnické elektrické přístroje 2 (ZEP2)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyštřovacích a léčebných složek. Student se v předmětu seznámí s přístroji pro diagnosticku, terapitii, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí odborného asistenta zdravotnické techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět zdravotnické elektrické přístroje 1 a zabývá se obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, laboratorními zařízeními a speciální zdravotnickou technikou. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplaznění. Velký důtaz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti předmětu návštěvují všechna klinická pracovišťe, kde se zdravotnické elektrické přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních.

Povinná literatura:

Svatoš,J. Zobrazovací systémy v lékařství. ČVUT Praha. Pratt,W.K. Digital Image Processing. John Wiley 1978. Ptáček,J. Digitální televize. SNTL 1987. Sojka,E. Digitální zpracování obrazu. FEI, VŠB-TU Ostrava. Vlček,K. Teorie informace a kódování. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava (1998). Tiefenbach,P. Speciální zdravotnické přístroje, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002 Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - terminologie, základní požadavky na ZEP. Radiodiagnostika - klasifikace rtg techniky, zesilovač jasu obrazu a televizní systém, počítačový tomograf, magnetická rezonance, klinické metody zobrazení MR. Nukleární medicína a radioterapie - technika pro nukleární medicínu, scintigrafická vyšetření a terapie pomocí radioizotopů, principy a funkce ozařovačů a lineárního urychlovače. Ortopedie - biomechanika pohybového systému, technické metody v ortopedii, artroskopie, náhrady kloubů, ortézy. Problematika technické ortopedie, myoelektrické potenciály, funkce protézy horní a dolní končetiny. Urologie - technika rázové vlny, drcení ledvinových a žlučníkových kamenů, zařízení pro litotripci. Oční a ušní, nosní, krční - lidské oko jako optická soustava, vlastnosti oka vzhledem k jeho okolí principy a techniky vyšetřování zraku oftalmologickými přístroji, vyšetřování smyslových funkcí, audiometrie. Hematologie a biochemie - laboratorní metody a přístroje pro hematologické a biochemické laboratoře, mikroskopie, speciální přístroje, zařízení a automaty. Technika centrálních záchranných služeb, dispečinky, sanitky, vrtulník. Laboratoře: Technické řešení přístrojové techniky pro lékařské účely, požadavky na konstrukci. Ústav radiodiagnostický - rtg skiaskopické přístroje, počítačový tomograf, magnetická rezonance. Klinika nukleární medicíny a radioterapeutická klinika - technika pro nukleární medicínu a radioizotopové přístroje, kobaltové a césiové ozařovače, lineární urychlovač. Oddělení ortopedické - artroskop, protézy, ortézy, náhrady kloubů. Oddělení urologické - litotryptor s rázovou vlnou, rektoskop. Oční klinika a klinika chorob ušních, nosních a krčních - oftalmologická technika, laserový oftalmoskop, EOG, ERG, sítnicový tomograf, audiometr, naslouchací zařízení. Hematologie a biochemie - typy mikroskopů, laboratorní přístroje, zařízení, automaty. Exkurze - Rychlá záchranná služba a letecké záchranná služba - technika, vybavení a provoz záchranné služby. Přednesení odborných referátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku