455-0558/02 – Bakalářský seminář I (BS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity8
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA113 Ing. Ondřej Adamec
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářského semináře je připravit studenty k úspěšné obhajobě bakalářských prací. Seznámit posluchače s elementárními požadavky, specifikami, limitacemi a úskalími tvorby bakalářské práce, seznámit je se základními nároky na obsahovou a formální stránku bakalářské práce. Konzultace s vedoucím bakalářské práce a individuální práce na bakalářské práci.

Vyučovací metody

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce Podmínky udělení zápočtu: Prezentace samostatné předbakalářské práce před zkušební komisí v zápočtovém týdnu zimního semestru. Téma zadává vedoucí bakalářké prace. Složení zkušební komise a termín obhajoby práce stanovuje vedoucí katedry.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: 1.Úvod a poslání závěrečné práce - charakteristika a specifika bakalářské práce ve zdravotních vědách. 2.Základní fáze přípravy bakalářské práce - sběr dat, relevantní zdroje získávání. informací, rešerše, anotace, meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba, využití moderních informačních technologií. 3.Cíle, specifika, limitace a úskalí fáze realizace bakalářské práce - metodologie, metody a techniky, badatelské přístupy ve zdravotních vědách. 4.Základní požadavky na bakalářskou práci - obsahové a formální požadavky na teoreticky a empiricky zaměřenou práci. 5.Volba tématu bakalářské práce, konkretizace cíle práce, motivace k badatelské činnosti. 6.Obsahová stránka bakalářské práce, struktura bakalářské práce, požadavky na teoretickou a empirickou část bakalářské práce. 7.Formální stránka bakalářské práce - úprava textu, technické požadavky, ISO 690. 8.Cíle, specifika a úskalí I. fáze realizace bakalářské práce - přípravná fáze, sběr dat. 9.Cíle, specifika a úskalí II. fáze realizace bakalářské práce - evaluace a zpracování získaných dat. 10.Cíle, specifika a úskalí III. fáze realizace bakalářské práce - teoretický kontext bakalářské práce. 11. Cíle, specifika a úskalí IV. fáze realizace bakalářské práce - empirická část bakalářské práce. 12.Cíle, specifika a úskalí závěrečné fáze realizace bakalářské práce - diskuse, korekce, jazyková korektura textu, konečná podoba práce. 13.Tabulky, grafy, obrázky a schémata v bakalářské práci. 14. Prezentace bakalářských prací. Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku