455-0564/01 – Basics of Constructions Technologies in Electronics (ZKTE)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KAZ024 Ing. Jiří Kazárik
KOC248 Ing. Jiří Kocián
SZU028 Ing. Richard Szuscik
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to provide students the basic theoretical knowledge but also basic practical skills in electronic design technologies, from design and a několikavrstvých DPS, their manufacture, preparation for casting, mounting, etc. Graduates in the light of knowledge will be able to focus on the basic design and implementation documentation facilities will be able to create a basic design and manufacturing documentation for the specified product and the produce

Teaching methods

Seminars
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The goal is to provide students the basic theoretical knowledge but also basic practical skills in electronic design technologies from the design of single and multi-layer PCB, their manufacture, preparation for casting, mounting, etc. Graduates in the light of knowledge will be able to focus on the basic design and implementation documentation facilities will be able to create basic documentation for the specified product and the produce. The essence of this course is to provide students the basic theoretical and practical knowledge and laboratory experience in basic construction technology used in electronics and electrical engineering to the extent that he was able to study during their ideas in the assigned task to specify a comment in the form of sketches, drawings, design and manufacturing documents and then they realized in the form of functional laboratory samples. The results of studies and activities in the course students are processed through the manufacturing work to implement the specified electronic module and its implementation.

Compulsory literature:

Abel Martin. SMT : Technologie povrchové montáže. vyd.1.Pardubice:Platan,2000.246 s.il. ISBN 80-902733-1-9

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Vypracování a obhajoba návrhu řešení v 6.týdnu semestru. Podmínky udělení zápočtu: Návrh řešení 0-50 bodů Realizace 0-50 bodů Celkem max.: 100 bodů Minimum pro udělení zápočtu: 51 bodů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Úvod do cvičení, školení bezpečnosti práce v elektrotechnické laboratoři L019, úvod do problematiky, zadání témat laboratorního projektu (LP). Konstrukční a výrobní dokumentace Technologie výroby DPS Návrhové systmy DPS. Technologie vodivých spojení Technologie pájení Technologie rozebíratelných spojů, kabely, konektory Technologie pouzdření Recyklace materiálu a ochrana životního prostředí Konstrukční a výrobní příprava LP Realizace LP Příprava podkladů a realizace k prezentaci Zápočet formou prezentace a obhajoby výsledků realizace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 50  0
        Other task type Other task type 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Rožnov pod Radhoštěm 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner