455-0566/01 – Management zdravotnické techniky (MZT)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity1
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení se s řízením a činnostmi organizace ve zdravotnictví na úseku používání zdravotnických prostředků - zdravotnické techniky, při poskytování zdravotní péče. Předmět je určen pro bakalářský studijní program Biomedicínský technik pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Teoretický předmět poskytne základní informace o problematice řízení organizace - zdravotnického zařízení, o technickém rozvoji a investiční činnosti, o zdravotnických prostředcích - rozdělení, investiční plán pořizování ZP, používání ZP při poskytování zdravotní péče, správa a evidence ZP, úkoly a činnoti k zabezpečení péče o zdravotnickou techniku. Dále předmět seznamuje se zákonem č.123/2000Sb., technickými normami pro ZP přístrojového charakteru, normami pro konstrukce ZP - ZT, metrologií, systémem managementu jakosti a organizací dispečerských činností při technickém řízení provozu zdravotnického zařízení - nemocnice.

Povinná literatura:

Lednický, V.: Základy managementu, 3.vydání. AJAK, Ostrava, 2002. Nollke, M.: Praktický management. Grada, Praha, 2004. Kotler, P.: Marketing management. Grada, Praha, 2005. Nenadál,J., Plura,J., Hutyra,M., Petříková,R.: Základy managementu jakosti. Skriptum FMMI VŠB-TU Ostrava 2005. Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů. ČSZT, Praha, 2001.

Doporučená literatura:

Zákon č. 123/2000Sb - Zákon o zdravotnických prostředcích. ČSN IEC 513 - Základní hlediska norem bezpečnosti ZEP. ČSN EN 60601 - Zdravotnické elektrické přístroje.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Výsledný zápočet za prezentaci referátu nebo zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy a vývoj managementu. Management krizový, inovační, strategický a ekologický. Manažerské činnosti, vlastnosti a role manažerů. Zadání tématů referátů. Technický rozvoj a investiční činnost. Koncepční řešení investiční výstavby zdravotnického zařízení, realizace stavby a rekonstrukce, rozpočty a financování, dodavatelé, přejímka objektu nebo klinického pracoviště pro provoz. Zdravotnické prostředky. Koncepce a investiční plán pořízení ZP. Vybavení odborných klinických pracovišť. Nákup, přejímky, uvedení do provozu, zajištění provozu, servis, technické inspekce, metrologie, systém vvřazení a likvidace ZP. Zdravotnické prostředky - základní rozdělení. ZP přístrojového charakteru, zdravotnické elektrické přístroje. ZP - přístrojová technika a jeho rozdělení podle technického principu a funkce. Zákon č. 123/2000Sb - Zákon o zdravotnických prostředcích. ZP pro poskytování zdravotní péče. Systém managementu jakosti při používání zdravotnických prostředků - přístrojové techniky. Multidisciplinární tým a správné používání zdravotnických prostředků - přístrojové techniky na klinických pracovištích. Technicko - provozní informační systém komplexní podpory technické evidence a správy zdravotnických prostředků a techniky. Externí přednáška. Využití technických norem při péči o zdravotnické prostředky - přístrojové techniky. Normy pro zdravotnické přístroje, technické normy pro provoz, normy funkčních požadavků. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů. Aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Metrologie. Uplatnění metrologie u zdravotnických prostředků a její předpisy. Realizace metrologických činností u zdravotnické techniky. Evidence zdravotnických prostředků v rámci provozu zdravotnického zařízení. Exkurze a praktická ukázka vedení evidence ZP v nemocnici. Centrální technický dispečink. Organizace dispečerských činností při technickém řízení provozu nemocnice. Prezentace zadaného referátu. Pracoviště - Oddělení zdravotnické techniky FNsP a Oddělení zdravotnické techniky a biomedicínského inženýrství MNO. Úkoly a činnosti na úseku péče o přístrojovou techniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Písemka Písemka  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku