455-0902/01 – Mikroelektronické senzory (MES)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Milan Hutyra, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUT90 doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s perspektivní skupinou mikroelektronických prvků s širokými možnostmi uplatnění- mikroelektronickými senzory. Posluchači získají znalosti z oblasti konstrukce a aplikace progresívních mikroelektronických součástek,které nacházejí stále širší použití v technické praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Mikroelektronické senzory charakterizujeme jako senzory využívající jevy v polovodičích a vrstvových strukturách zhotovené mikroelektronickými technologiemi.Představují progresivní, ve světě dynamicky se rozvíjející typy senzorů,označované jako senzory 2.generace.Tento druh senzoru je slučitelný s integrovanými obvody jak z hlediska technologického,tak i obvodářského,což umožnuje plně využít možnosti poskytované mikroelektronikou (vyšší spolehlivost,nižší cena při menších rozměrech a hmotnosti,nová obvodová řešení a netradiční aplikace). Předmět je věnován oblastem - principy funkce, vlastnosti a konstrukční řešení mikroelektronických senzorů (MS) - výrobní postupy využívané při výrobě MS. - aplikace MS v průmyslu,lékařství a ochraně životního prostředí literatura Guldan A. : Mikroelektronické senzory, ALFA 1988 Janata J., Huber R.J. :Solid State Sensors,Academic Press,Inc.1985. Middelhoek S., Audet S.: Silicon Sensors,Academic Press,Inc.1989. Senzor technology and Devices,Boston,London, 1994,ISBN 0-89006-532-2 Randy F.:Understanding smart sensors,Boston,London,1996, ISBN 0-89006-824-0

Povinná literatura:

Guldan A. : Mikroelektronické senzory, ALFA 1988 Janata J., Huber R.J. :Solid State Sensors,Academic Press,Inc.1985. Middelhoek S., Audet S.: Silicon Sensors,Academic Press,Inc.1989. Ljubica Ristic: Senzor technology and Devices,Boston,London, 1994,ISBN 0-89006-532-2 Randy F.:Understanding smart sensors,Boston,London,1996, ISBN 0-89006-824-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy a terminologie.Fyzikální a matematický model snímače. Charakteristiky snímačů.Mikroelektronické senzory, jejich přednosti a nedostatky. Mikroelektronické technologie. Metody vytváření tenkých vrstev. Metody dotování.Metody tvarování vrstev.Planární technika. MS mechanických veličin.Polovodičové tenzometry a akcelerometry. Metody teplotní kompenzace a trimování. Metody návrhu MS mechanických veličin. MS tepelných veličin.Polovodičové teploměry.Tepelné anemometry.Tepelná zpětná vazba v mikroelektronických strukturách a její využití při konstrukci MS. MS záření .Detektory neionizujícího záření.Detektory ionizujícího záření. Polovodičové snímače obrazu. MS chemických veličin.Polovodičové detektory plynů a par. Chemicky citlivé polovodičové součástky CHEMFET. Iontově selektivní součástky ISFET. Zpracování senzorových signálů. Aplikace MS v průmyslové praxi. Aplikace MS v automobilovém průmyslu, lékařství, ochraně životního prostření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku