455-0904/01 – Obecná teorie signálů (OTS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout potřebné znalosti pro další studium v oblasti řízení, sdělovací techniky a digitálního zpracování signálů. Vektorové popisy signálů, vektorové a maticové popisy soustav. Statistická analýza LTIL soustav. Nelineární soustavy. Možnosti systézy LTIL soustav, systéza nelineárních soustav.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Obecná teorie signálů se posluchači seznámí s vybranými kapitolami z aplikované matematiky, teorie informace, teorie přenosu signálu, průchodu deterministických a stochastických signálů lineárními soustavami, s problémy modulace signálů a zabezpečení signálů proti rušení. Předmět je věnován oblastem -použití počtu komplexní proměnné v teorii signálů -použití počtu pravděpodobnosti a matematické statistky v teorii signálů -zakódování informace do fyzikálního nositele signálů -kódování, modulace, přenosu, demodulace a dekódování analogových a číslicových signálů -zkreslení signálů přenosovými soustavami a problematice ztráty informace během přenosu Doktoranti si v tomto předmětu rozšíří své znalosti ze základního studia o matematicky náročné kapitoly a poslední poznatky.

Povinná literatura:

Vejražka, F.: Signály a soustavy. ČVUT Praha, Praha 1990.

Doporučená literatura:

Couch II, L..W.: Digital and analog communication systems. Macmillan P.C., New York 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: konzultace zadaných individuálních projektů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Analytické funkce komplexní proměnné. Integrace v komplexní rovině. Integrace pomocí residuí. Nyquistovo kritérium. Fourierova řada a Fourierova transformace. Různé tvary Fourierovy řady a Fourierovy transformace. Vazba na Laplaceovu transformaci. Počet pravděpodobnosti a matematická statistika. Časově závislá náhodná proměnná. Ergodické procesy. Korelační funkce, výkonové spektrum, Wiener Chinčininova věta. Statistická zobecnění. Ortogonální funkce a řady. Signál a šum. Vektorové vyjádření číslicového signálu."Z" transformace a diferenční rovnice. Lineární systémy. Lineární systémy s časově konstantními parametry. Průchod signálu lineárním time-invariantním systém. Šířka pásma. Impulsová amplitudová modulace. Vzorkování signálu. Optimální vzorkování. Shannon - Kotělnikovův teorém. Přirozené vzorkování. Okamžité vzorkování. Impulsová kódová modulace. Kvantifikace a kódování signálu. Šířka pásma PCM. Chyba modulací. Vzorkování signálu a šumu. Chyba přenosem VF šumu do základního pásma. Ostatní typy modulací. Matematické zobecnění problematiky modulace a demodulace informačního signálu. Problémy technických realizací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku