455-0906/01 – Moderní teorie řízení (MTŘ)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRO30 prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Moderní teorie řízení je seznámení posluchačů s problematikou moderních metod použitých při analýze a syntéze řídicích systému.Studenti si rozšíří teoretické znalostí z oblasti teorie řízení, což prokáží v zadané samostatné práci. Budou umět tyto metody použít pro praktický návrh řídicího systému. Simulační ověření umí provést v systému Matlab se Simulinkem.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Moderní teorie řízení se posluchači seznámí s vybranými kapitolami z problematikou moderních metod řízení a jejich využití pro analýzu a syntézu řídicích systému. Předmět je věnován oblastem -algebraický návrh řídicích systémů -stochastické systémy a jejich řízení -lineární kvadratické řízení -robustní řízení -adaptivní optimální řízení -distribuované řídicí systémy se znalostní bází Studující PGS si v tomto předmitu rozšíří své znalosti ze základního studia oboru teorie řízení.

Povinná literatura:

Astrom K.J.-Wittenmark B.: Computer controlled systems. Prentice Hall 1984 Bitmead R.R.- Gevers M.- Wertz V.: Adaptiv optimal control. Prentice Hall 1990 Havlena, V. - Štecha, J.: Moderní teorie řízení. ČVUT Praha 1994 Chiang, R.Y. - Safonov, M.G.: Robust Control Toolbox, MathWorks 1992 Shahian,B. - Hassul,M.: Control System Design Using Matlab. Prentice Hall 1993 Virk G.S.:Digital Computer control systems. MacMillan Education LTD 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace zadaných individuálních projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Algebraický návrh. Jednorozměrné systémy. Mnohorozměrné systémy Stochastické systémy a jejich řízení. Stochastický proces. Vektorový proces. Lineární kvadratické řízení I. Formulace problému LQR ( Linear Quadratic Regulator ). Kvadratické optimální řízení. Stabilita systému s LQR regulátorem. Lineární kvadratické řízení II. Návrh optimálního pozorovatele. Lineárně kvadratický gaussovský problém a jeho řešení (LQG). Vlastnosti regulačních obvodů s LQG regulátorem. Robustní řízení - H-nekonečno. Výkonová specifikace a robustnost. H2 optimalizace a metoda LTR ( Loop Transfer Recovery ). Řízení H-nekonečno. Adaptivní systémy. Adaptivní systémy s referenčním modelem. Rekurzivní estimace. Optimální řízení podle minimální variance. Samonostavující se řídicí systémy, prediktory a filtry Techniky multi-agentů u řídicíh systémů se znalostní bází. Definice agenta. Rozbor vlastností agentů. Použití systému multi-agentů v řídicích systémech. Projekty: Každý student dostane zadanou samostatnou práci z vybraného okruhu předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku