455-0907/01 – Moderní prostředky distribuovaných systémů řízení (MPDSŘ)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRO30 prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se současnými moderními metodami analýzy a navrhování distribuovaných systému řízení, rozvojem technických prostředků a vývojovými softwarovými systémy. Posluchači budou schopni samostatně vyvíjet prostředky nebo prvky distribuovaných systémů řízení, zejména v oblasti softwaru s použitím UML. Rovněž budou schopni se podílet na týmové tvorbě vývojového softwaru pro tyto systémy .

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá vybranými problémy z oblasti distribuovaných systémů, které představují asi nejrozšířenější doménu použití heterogenních průmyslových a počítačových sítí a paralelních procesů. Předmět je věnován oblastem analýzy distribuovaných systémů řízení, heterogenní průmyslovým sítím, trendům ve vývoji inteligentních senzorů a akčních členů pro průmyslové sítě, trendům ve vývoji programovatelných automatů s ohledem na distribuované řídicí systémy, trendům ve vývoji nadřazené výpočetní techniky a spojení počítačových a průmyslových sítí, programovému vybavení pro distribuované systémy řízení a distribuovaným řídicím systémům se znalostní bází.

Povinná literatura:

Zezulka, F.: Prostředky průmyslové automatizace. VUTIUM Brno 2004, ISBN 80-214-2610-1 Fleischmann,A.: Distributed Systems- software design and implementation. Springer Verlag 1994 Kováč F.: Distribuované riadiace systémy. Vydavatelstvo STU Bratislava, 1998. Schmuler J.: Myslíme v jazyku UML, Grada 2001 Page-Jones M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001

Doporučená literatura:

Gegov,A.: Distributed Fuzzy Control of multivariable systems. Kluwer Academic Publishers 1996 Janeček J.: Distribuované systémy. Vydavatelství ČVUT Praha, 1997. Schiper A.: Conncurrent Programming. North Oxford Academic,1989 Staudek J., Motyčková L.: 2 x 15 kapitol z distribuovaných systémů. Nakladatelství VUT Brno, 1992 Williams S.A: Programming Models for Parallel Systems. John Willey & Sons, 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace zadaných individuálních projektů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Model distribuovaného systému, procesové modely, model s předáváním zpráv, stupeň rozdělení algoritmu, techniky návrhu distribuovaného algoritmu, paralelní procesy, synchronizační úlohy a jejich řešení. Vytvoření modelu v UML Síťové algoritmy. Kořenový strom - řešení paralelním a sekvenčním prohledáváním, konstrukce kostry a virtuálního kruhu. Modelování v UML Synchronizátory, synchronizace posloupností vln, logickými pulsy a fázemi.Modelování v UML Heterogenní průmyslové sítě. Propojení sítí typu fieldbus (Profibus, CAN, ASI,aj.). Protokoly. Modelování v UML. Inteligentní automatizační prvky v průmyslových sítích a jejich použití pro distribuované zpracování. Trendy vývoje. Jazyky pro paralelní a distribuované zpracování. Prostředky automatizovaného návrhu - UML. Distribuované řídicí systémy se znalostní bázi. Použití techniky multi-agentů v distribuovaných systémech řízení. Laboratoře: Příprava vlastního projektu řídicího systému v UML - Rhapsody Projekty: Každý student dostane zadanou samostatnou práci z vybraného okruhu předmětu. Návrh řídicího systému pomocí UML.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku