455-0908/01 – Řídicí a informační systémy s umělou inteligencí (ŘISUI)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav PokornýGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK40 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti z oboru aplikované umělé inteligence v rozsahu, požadovaném řešením tématu dizertační práce. Studenti budou schopni samostatného vývoje a aplikace fuzzy orientovaných expertních systémů a fuzzy regulátorů v technických i netechnických oblastech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je určen studentům doktorského studijního programu, kteří řeší téma dizertační práce z oblasti aplikací metod umělé inteligence v informačních nebo řídicích systémech. Osnova předmětu prohlubuje znalosti, získané v předmětu Aplikovaná umělá inteligence či Znalostní systémy v řízení. Zahrnuje oblast pravděpodobnostních systémů, fuzzy systémů, neuronových sítí, genetických algoritmů a jejich integrací v přístupech soft computingu (výpočtové inteligence). Osnovu je možno upravit individuálně podle konkrétních potřeb řešení tématu dizertační práce.

Povinná literatura:

Mařík,V. a kol.: Umělá inteligence, ACADEMIA Praha, 1993 Sedláček,V.: Umělá inteligence I, skripta, UJEP, Fakulta přírodovědecká, Brno, 1987 Vondrák,I.: Umělá inteligence, skripta, UP Olomouc, 1990 Zbořil,F.: Umělá inteligence, skripta, VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, 1990 Pokorný,M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, BEN Praha, 1996 Pokorný,M.: Řídicí systémy se znalostní bází, skripta, VŠB TU Ostrava, FEI, 1995 Vysoký,P.: Fuzzy řízení, skripta ČVU FEL Praha, 1996 Kubík,S. a kol.: Teorie automatického řízení II, TKI, Praha 1982 Osowski,S.: Neuronové sítě, polsky, OWP, Varšava, 1994 Goldberg,D.: Genetic Algorithms in Search, Optimization And Machine Learning, Addison-Wesley, 1989 Novák,V.: Základy fuzzy modelování, BEN Praha, 2000 Novák,V., Perfilieva,I., Močkoř,J.: Mathematical Principles of Fuzzy Logic, Kluwer, Boston, 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola plnění zadaných úkolů v rámci pravidelných konzultací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Problematika modelování složitých soustav Složité soustavy a jejich vlastnosti, matematické modelování, princip inkompatibility, adekvátnost a použitelnost matematických modelů . Principy nenumerického modelování Využití znalostí v modelování, jazykové modely, kvalitativní a semikvalitativní modelování, uplatnění heuristik a metaznalostí, metodologie jazykových modelů, význam neurčitosti a její typy. Fuzzy systémy Neurčitost jazykových pojmů, fuzzy množinová matematika, formalizace vágnosti fuzzy množinami, vícehodnotová jazyková logika, metodologie jazykových fuzzy modelů, aproximativní vyvozování. Expertní systémy Architektura expertního systému, báze znalostí, inferenční mechanizmy, diagnostické a plánovací expertní systémy, základy znalostního inženýrství. Fuzzy regulátory Řídicí jazykové modely, systémy FLC, architektura fuzzy regulátoru, typy fuzzy regulátorů a jejich vlastnosti, stabilita fuzzy regulátoru. Použití neuronových sítí a genetických algoritmů pro optimalizaci vlastností. Systémy znalostního řízení Využití znalostí pro adaptaci regulátorů, inteligentní regulace, architektura inteligentního regulátoru, vlastnosti a problematika konstrukce. Problematika realizace systémů s umělou inteligencí Metodologie tvorby expertních systémů a fuzzy regulátorů, programové prostředky pro jejich vývoj, praktické příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku