455-0911/01 – Navrhování RT - systémů (NRTS)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
SRO30 prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se specifickou problematikou navrhování systémů reálného času s možnostmi, které v této oblasti poskytuje moderní teorie tzv. návrhových vzorů. Základy moderní toerie návrhu systémů reálného času

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se student seznámí jak se pokročilejšími principy a technikami návrhu programového vybavení systémů reálného času - strukturovanými, objektovými a komponentními. Předmět je orientován zejména na architekturálními principy využívající různé formy zapouzdření a systematické budování abstrakcí , které nalézají svoji podobu i v moderních návrhových CASE systémech.

Povinná literatura:

Gomma H.,: Software Design Methods for Concurrent and Real-time Systems , Addison-Wesley Publishing Company, 1993, Pressman, R.S.: Software Engineering ,Mc Graw Hill, 1992 Douglass B.P.: Doing Hard Time, Addison-Wesley,1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přehled návrhových metod, metody ADARTS a CODARTS. Terminologie. Vývoj metod navrhování software: RTSAD - (strukturovaná analýza a návrh pro reálný čas),DARTS - (metoda návrhu systémů reálného času),JSD - (vývoj systémů dle Jacksona),NRL-(Metoda návrhu laboratoře Naval Research Lab), OOD - (objektově orientovaný návrh). Kriteria pro výběr metody návrhu, principy a vlastnosti metod ADARTS a CODARTS, postupy jejich použití Analýza a modelování paralelních systémů a RT systémů Vývoj environmentálního modelu, rozklad systému na subsystémy, popis behaviorálního modelu, modelování objektů a funkcionality problémové oblasti, analýza chování, analýza chování závislá a nezávislá na stavech, příklad analýzy závislé na stavu, analýza chování nezávislá na stavu, příklad analýzy nezávislé na stavu, srovnání s jinými metodami Stukturování systému na procesy a na moduly a integrace obou přístupů. Vlivy ovlivňující strukturování systému na procesy, kriteria strukturování vycházející ze vstupu a výstupů (IO), vnitřní závislosti, kriteria soudržnosti, priority, techniky vnitřní strukturalizace úloh, kriteria spřaženosti procesů,vývoj paralelní softwarové architektury, komunikace a synchronizace procesů, specifikace chování procesů ,restrukturalizace návrhu s použitím techniky inverze úloh, techniky specifikace chování procesů. Navrhování distribuovaných aplikací.Základy distribuovaného zpracování- distribuované jádro, vzdálené volání procedur,.komunikace pomocí zasílání zpráv s využitím portů. Návrhové kroky při distribuovaném zpracování: dekompozice systému, definování rozhraní subsystémů ( volně vázaná komunikace zasíláním zpráv, těsně vázaná komunikace zasíláním zpráv, vícenásobná komunikace typu Client-Server, skupinová komunikace ). Návrh typů serverových subsystémů ( sekvenční subsystém, paralelní subsystém, distribuce dat ), konfigurování systému. Objektově orientované techniky návrhu RT systémů Základní principy( abstrakce, zapouzdření, objekty , třídy , dědičnost ). Notace: třídní digramy, objektové diagramy, stavové diagramy, diagramy časování, diagramy modulů, diagramy procesů. Postup při aplikaci OOD: identifikace tříd a objektů, identifikace sémantiky tříd a o objektů. Identifikace relací mezi objekty a třídami, implementace. Technika návrhových vzorů v objektové orientovaném návrhu Co je návrhový vzor popis návrhových vzorů , katalog návrhových vzorů, přehled návrhových vzorů , dědičnost , delegování, kompozice, parametrizovatelné typy, použití návrhových vzorů, vztah mezi kompilovanými strukturami a run-time strukturami Příklady návrhových vzorů. Aplikace, framework, toolkit, příklady vývojových frameworků : BlackBox Component Builder, Jbed

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku