455-0914/01 – Systémy reálného času (SRČ)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
SRO30 prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s problematikou implementace systémů reálného času a to zejména kritických systémů a se způsobem zajištění bezpečnosti systému na úrovni implementace a synchronizace. Znalost základních teoretických postupů a nástrojů synchronizace paralelních resp. souběžných procesů

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se student seznámí jak se pokročilejšími principy a teoriemi implementace programového vybavení systémů reálného času zejména s ohledem na problémy souvisejícími s bezpečností realizace, se způsoby jejího i zajištění a s problematikou komunikace a řízení paralelních procesů tvořících vlastní Rt systém.

Povinná literatura:

Burns, A., Wellings, A.: Real Time Systems and their Programming Lanquages, Addison-Wesley Publishing Company, 1993, Gomma H.,: Software Design Methods for Concurrent and Real-time Systems , Addison-Wesley Publishing Company, 1993, Buttazo, G. : Hard Real Time Computing Systems, Kluwre Academic Publishers, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Systémy reálného času, definice, problematika, specifické vlastnosti, vztah k řídicím systémům Spolehlivost o odolnost vůči poruchám , bezpečné systémy Spolehlivost, chyby a poruchy. Předcházení poruchám a odolnost vůči poruchám. Programová diversita, N-versní programování.Programová dynamická redundance . Řešení odolnosti pomocí obnovovacích bloků jeho srovnání s N-versním programováním. Dynamická redundance a výjimky. Měření a predikce spolehlivosti software. Bezpečnost a spolehlivost. Výjimky a zpracování výjimek Zpracování výjimek ve starších programovacích jazycích. Moderní způsob zpracování výjimek, Zpracování výjimek v jazycích Modula-2, ADA, Occam -2 a JAVA. Bloky obnovy a výjimky. Atomické akce, souběžné procesy a spolehlivost Atomické akce a spolehlivost. Atomické akce v prostředí souběžných procesů. Atomické akce a technika opožděné obnovy ( backward recovery). Atomické akce a technika včasné obnovy ( foreward recovery). Obnova a souběžné procesy v RT programovacích jazycích. Analýza výkonnosti návrhu RT systému. Modely výkonnosti. Modely front. Simulační modely.Teorie plánování RT systémů. Analýza výkonnosti s užitím sekvenční analýzy událostí. Synchronizace a komunikace procesů pomocí sdílené paměti Vzájemné vyloučení a synchronizace testováním podmínek.Aktivní čekání. Semafory. Podmíněné kritické sekce. Monitory. Synchronizace a komunikace procesů pomocí zpráv Synchronizace procesů. Adresace procesů. Struktura zpráv. Selektivní čekání. Vzdálené volání procedur. Řízení zdrojů a atomické akce. Správa zdrojů. Vyjadřovací síla a snadnost užití. Asymetrická adresace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku