455-0918/01 – Digital Communication ()

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Theoretical basics of digital radio communication are developed for three decades. In the last decade are introduced individual systems into the praxis. Actual state is described as standard UMTS, and it is enhanced to be created basics of the next generations of systems. The mathematical description of tools devoted for digital signal transmission has its basics in the origin of quantising description of discrete signal. The source description of digital messages is based on the number characteristics of the speed of information of generating and their similarities to the ways of modulation. Described are modulations without memory as well as with memory. Derived are criterions of optimal receiving as well as the way of other modulations.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování samostatného projektu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Zdroj diskrétních zpráv. Nejkratší kód. Optimální kvantování. Robustní kvantování. Výkon a šířka pásma. Simplexní signály. Biortogonální signály. Demodulace. Nejpravděpodobnější odhad. Ortogonální rozklad náhodného signálu. Dvoustavové a vícestavové modulace. Synchronizace. Nekoherentní demodulátor. Kapacita diskrétního kanálu. Lineární blokové kódy. Cyklické kódy. Konvoluční kódy. Minimální volná vzdálenost. Dekódování a konfigurace konvolučních kódů. Pravděpodobnost chyby. Kódový zisk. Detekce a korekce skupinových chyb. Reedovy - Solomonovy kódy. Přenos s rozprostřeným spektrem. Náhodná a pseudonáhodná posloupnost. Projekty: Projekt, který student zpracuje, představuje středně složitý systém, u něhož jsou vyhodnocovány parametry stanovené kriterii podle UTS.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner