455-0920/01 – Jazyky pro návrh - HDL ()

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s teoretickými základy jazyků VHDL a Verilog pro návrh číslicových obvodů a systémů. Praktické seznámení se syntézou obvodů popsanými algoritmickými prostředky jazyků. Praktické používání HDL je cestou k získání zkušeností pro návrh zákaznických obvodů a účelových zařízení číslicových a smíšených systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Jazyky HDL představují programové nástroje, které jsou schopné navrhovaný obvod popsat na úrovni funkčních bloků, na úrovni přenosů mezi registry i na úrovni popisu logické sítě. Jazyky HDL jsou používány jako prostředek pro návrh, modelování, verifikaci, simulaci, návrh testů i pro návrh vestavěných diagnostických prostředků.

Povinná literatura:

Dewey, A.: Design Automation. IBM Enterprise Systems Czech Technical University Prague (8-11 March, 1993). IEEE Stdandard VHDL Language Ref. Manual. IEEE Std 1076-1987. IEEE Inc., NY 100017, USA. (March 31, 1988). Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích. BEN technická literatura, Praha (2000).

Doporučená literatura:

IMEC: VHDL: Intensive Course. Leuven, Belgium, (August 1993). Coelho, D. R.: The VHDL Handbook. Kluwer Acad. Publish. (1989).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování samostatného projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní prvky jazyka. Popis chování, popis struktury. Pojem entita, relace, souběžné procesy, definice pole, vektorů a proměnných veličin. Předdefinované typy, funkce, tvorba knihovních prvků, popis kombinačních a sekvenčních obvodů. Typové konstrukty. Zápis seznamu veličin pro start událostí. Operátory, řezy, konverse bitů na boolovské proměnné. U-logika. Souběžné procesy - příklady. Funkce sekvenčních obvodů. Konstrukty s příkazem WAIT. Rozdíly vlastností proměnných a signálů. Vztah proměnné k procesu jako lokální veličiny, signálu jako globální veličiny. Zdroje signálů. Standardní a uživatelské zapouzdření. Struktura podprogramů ve formě procedury a funkce. Třídy objektů, funkce rozhraní. Podprogramy, standardní typy, knihovní prvky, hierarchická struktura knihoven. Vytváření souborů dat pro simulace. Sekvenční proměnné, operátory. Předdefinované atributy, uživatelské atributy, stejná jména různých funkcí, přeměna typů. Funkce času ve VHDL. Sestavení signálů, způsob řízení činnosti modelu. Vytváření dynamicky obsazovaného pole. Syntaxe výrazu DELAY. Použití u-logiky. Pospojování, sdružení veličin. Příklady konstruktů, strukturování. BSDL - jazyk pro popis prostředků Boundary-Scan Testing dle IEEE Std 1149.1. Typové konstrukty systému Boundary-Scan Testing. Způsob návrhu struktury a testů B-ST.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku