455-0921/01 – Systémy heuristické optimalizace ()

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1960/1961Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řízení změn generického popisu tvoří jádro heuristických postupů. Cílem kursu je zobecnění těchto postupů a následná konkretizace do podoby řiditelného programového systému. Řešení úloh heuristické optimalizace využívá prostředků generického popisu a jeho parametrizace jako prostředku pro optimalizaci. Zvládnutí těchto technik je praktickým přínosem absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Anotace

Systémy heuristické optimalizace představují důležitý mezistupeň mezi popisem chování a popisem systému na funkční úrovni. Funkční popis, který vzniká dekompozicí heuristického (algoritmického) popisu, je možné optimalizovat s ohledem na tuto dekompozici. Přitom je využíváno prostředků generického popisu a jeho parametrizace jako prostředku pro optimalizaci. Řízení změn generického popisu tvoří jádro heuristických postupů. Cílem kursu je zobecnění těchto postupů a následná konkretizace do podoby řiditelného programového systému.

Povinná literatura:

Němec, J., Souček, J.: Modulární tvorba modelů v simulačním systému ISIS. VÚMS Praha (1984). Servít, M.: A New Two-Phase Router. 8th International Symposium CAD/CAM. Zagreb (1986).

Doporučená literatura:

Zendulka, J., Schwarz, J.: Automatizace projektování číslicových systémů. VUT Brno (1992).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování samostatného projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Specifikace číslicových systémů jazykem, prostředky teorie grafů a pomocí Petriho sítí. Využití teorie konečných automatů. Metody formální verifikace. Použití simulace pro verifikaci časování. Formulace problému syntézy podle výchozího algoritmu. Heuristické metody minimalizace. Vyjádření pomocí regulárních struktur. Řešení úlohy rozkladu. Metoda větví a mezí. Heuristické metody konstruktivní a iterativní. Procedurální heuristické popisy a jejich optimalizace. Hierarchie struktur. Konverze typů. Generický popis a jeho parametrizace. Využití knihovních parametrizovaných prvků při heuristické optimalizaci popisu. Projekty: Projekt zpracovaný ke zkoušce je střední složitosti a vede absolventa ke zvládnutí problematiky na profesionálních návrhových systémech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (P2646) Informační technologie (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2612) Elektrotechnika a informatika (1801V002) Informatika a aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku