455-0921/01 – Systems of Heuristic Optimisation ()

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Control of changes of generic description is done as a kernel of heuristic methods. The aim of the course is generalisation these methods and following specification into the controllable programmable system. The systems of heuristic optimisation represent an important step between the behavioural description and functional description of the system. The function description, which is generated by decomposition of heuristic (algorithmic) description, is possible optimised with respect to this decomposition.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování samostatného projektu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Specifikace číslicových systémů jazykem, prostředky teorie grafů a pomocí Petriho sítí. Využití teorie konečných automatů. Metody formální verifikace. Použití simulace pro verifikaci časování. Formulace problému syntézy podle výchozího algoritmu. Heuristické metody minimalizace. Vyjádření pomocí regulárních struktur. Řešení úlohy rozkladu. Metoda větví a mezí. Heuristické metody konstruktivní a iterativní. Procedurální heuristické popisy a jejich optimalizace. Hierarchie struktur. Konverze typů. Generický popis a jeho parametrizace. Využití knihovních parametrizovaných prvků při heuristické optimalizaci popisu. Projekty: Projekt zpracovaný ke zkoušce je střední složitosti a vede absolventa ke zvládnutí problematiky na profesionálních návrhových systémech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner