455-0922/01 – Systems for Transaction Processing ()

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

In area of commercial applications is familiar as OLTP (On-Line Transaction Processing): Control of technology processes and transmission of big amount of information in real time, based on application of standard hardware means. Fault tolerant program systems (Robust Software) are characteristic programme equipment of distributed systems. Problems of large computer nets and their merging with public digital systems ISDN and B-ISDN has its origin in the common standard model.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování samostatného projektu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Distribuované systémy. Přepojovací komunikační systémy. Procedury řízení. Linková vrstva. Síťová vrstva. Směrování. Lokální komunikační systémy. Centralizované řízení. Distribuované řízení. Náhodný přístup. Řešení kolizí. Širokopásmové sítě. Vkládání rámců. Propojování sítí. Most. Router. Aplikační rozhraní. Výměna zpráv. Procedurální komunikace. Transakce. Volání vzdálené procedury. Sdílená paměť. Čas v distribuovaných systémech. Zajištění výlučného přístupu. Algoritmy přístupu. Algoritmy výběru. Prevence zablokování. Ukončovací postupy. Řízení v reálném čase ve spřaženém režimu. Odolnost proti chybám. Zotavení po poruše. Automatická rekonfigurace. Testování rekonfigurovaného systému. Rekonstrukce výpočtu. Zotavení transakcí archivací změn a čítáním neprovedených transakcí. Odolné programování. Ochrana systémů proti zneužití informací. Příklady systémů SIFT, FTMP, RTTS, Unix RTR. Projekty: Absolvent zpracovává ke zkoušce projekt střední složitosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner