455-0924/01 – Nové trendy a metody v lékařské terapeutické přístrojové technice (NTMLTP)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SRO30 prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se současnými moderními technologiemi, principy a metodami používanými v moderní lékařské terapeutické přístrojové technice. Posluchači budou schopni aplikovat znalosti a navrhovat prvky nebo zařízení lékařské přístrojové techniky, zejména v oblasti hardwaru. Rovněž budou schopni se podílet na týmové tvorbě vývojového softwaru pro tyto lékařské systémy.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá vybranými problémy z oblasti lékařské terapeutické přístrojové a laboratorní techniky. Předmět je věnován oblastem terapeutické a speciální zdravotnické techniky, trendům ve vývoji inteligentních senzorů, akčních členů a metod pro použití ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Anathi, S.,:A Text Book of Medical Instruments, New Age International Pvt Ltd , ISBN 8122415725 Dyro, J.F: Clinical Engineering Handbook, Academic Press ,August 27, 2004, ISBN: 012226570X Penhaker, M., Imramovský, M., Tiefenbach, P: Lékařské diagnostické přístroje učební texty, Ostrava: 2004. ISBN 80-248-0751-3 Perez, R.: Design of medical electronic devices San Diego (USA): Academic press, 2002. ISBN 0-12-550711-9 Togawa, T. - Tamura, T. - Öberg, P. A. Biomedical Transducers and Instruments. Boca Raton: CRC Press, 1997. ISBN 0-8493-7671-8. WEBSTER, J.G. et al. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRCnetBASE. Boca Raton: Chapman & Hall/CRCnetBASE, 1999. ISSN 1523-3014.

Doporučená literatura:

Handl Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly, IDV PZ 2002 Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995. Webster, John G.: Medical instrumentation : application and design, Hoboken (USA): Wiley, 1998. ISBN 0-471-15368-0 Carr, Joseph J., Brown, John M.: Introduction to biomedical equipment technology 4th.Edition Upper Saddle River (USA): Prentice Hall, , 2001. ISBN 0-13-010492-2 Moore, J.E. - Zouridikis, G. et al. Biomedical Technology and Devices Handbook. Boca Raton: CRC Press, 2003. ISBN 0-8493-1140-3. Aldroubi,A.-Unser,M.: Wavelets in Medicine and Biology (1995).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace zadaných individuálních projektů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metody a nové techniky ventilační diagnostiky. Chirurgické nástroje, pomůcky a zařízení. Systémy a zařízení pracující s rentgenovým zářením, počítačové tomografie a magnetická rezonance. Monitorovací systémy pacientů a biotelemetrie. Zpracování signálů v lékařské přístrojové technice Výzkumná práce a vývoj v lékařských zařízeních. Používaná a nová záznamová zařízení ve spojení s lékařskou přístrojovou technikou. Počítače a webové aplikace v medicíně Laboratoře: Příprava vlastního projektu lékařského přístrojového vybavení spočívající v návrhu, případně realizaci dílčích částí.Výsledkem práce je vyhodnocení vhodnosti metody nebo zařízení pro různé případové studie. Projekty: Každý student dostane zadanou samostatnou práci z vybraného okruhu předmětu. Projekt zpracovaný ke zkoušce je střední složitosti a vede absolventa ke zvládnutí problematiky návrhu, případně realizaci části lékařského přístrojového vybavení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku