456-0016/01 – Číslicové počítače I (CP1)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC10 prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní pohled na počítač a na jednotlivé části z nichž se skládá, zvláště pak na paměť, ALU a řadič.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět nepředpokládá žádné speciální znalosti v oblasti počítačů. U posluchačů se předpokládají základní znalosti z matematiky, zvláště z oblasti algebry. Úkolem předmětu je dát posluchači základní pohled na počítač a na jednotlivé části z nichž se skládá, zvláště na paměť, ALU a řadič. Aby tyto partie mohly být uspokojivě vysvětleny, jsou v předmětu zařazeny i základy teorie logických systémů.

Povinná literatura:

Douša J., Jáneš V.: Teorie automatů, skriptum FEL ČVUT Pluháček A.: Projektování logiky počítačů, skriptum FEL-ČVUT Katalog obvodů TTL fy Texas Instruments Ličev L.: Základy výpočetní techniky, skriptum FEI VŠB-TU v Ostravě

Doporučená literatura:

Ličev L.: Základy výpočetní techniky, skriptum FEI VŠB-TU v Ostravě

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace řešení lab. práce. Test. Podmínky udělení zápočtu: Lab. práce Test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Logické a fyzikální vlastnosti hradel. Matematické modely kombinačních logických systémů. Formy popisu logické funkce; pravdivostní tabulka, logický výraz, mapa, vícerozměrná jednotková krychle. Minimalizace logických výrazů; Booleova algebra, mapy, metoda Quine-McCluskey. Syntéza kombinačních obvodů z hradel, multiplexerů, dekódérů,pamětí, programovatelných logických polí. Dynamické nedokonalosti kombinačních systémů; funkční hazardy, logické hazardy, statické hazardy, dynamické hazardy. Sekvenční systémy a automaty; konečný automat jako matematický model sekvenčního systému, paměťové členy sekvenčních systémů, režimy činnosti sekvenčních systémů. Syntéza synchronních a asynchronních sekvenčních systémů; použití hradel, posuvných registrů, čítačů, pevných pamětí. Koncepce počítače, organizace paměti počítače; Registry, hlavní paměť, organizace výběru paměťových míst, typy pamětí. Polyadické číselné soustavy, vlastnosti, převody čísel a zaokrouhlování. Zobrazení čísla v počítači, zobrazení záporných čísel, desítkové kódy a operace, pohyblivá řádová čárka. Sčítání a sčítačky, paralelní sčítačky, odčítání a odčítačky. Násobení nezáporných a záporných čísel, paralení násobičky, dělení nezáporných a záporných čísel. Řadič počítače; operační kód, přerušení, základní cyklus počítače, způsoby adresace, řízení základních operací. Návrh řadičů; popis činnosti řadiče, klasický řadič, mikroprogramový řadič, srovnání klasického a mikroprogramového řadiče. Cvičení: Formy popisu logické funkce. Minimalizace logických výrazů. Syntéza kombinačních obvodů z hradel. Sekvenční systémy a automaty. Syntéza synchronních a asynchronních sekvenčních systémů. Koncepce počítače a organizace paměti počítače. Polyadické číselné soustavy. Zobrazení čísla v počítači. Sčítání a sčítačky. Násobení a dělení. Řadič počítače. Laboratoře: Formy popisu logické funkce. Minimalizace logických výrazů. Syntéza kombinačních obvodů z hradel. Sekvenční systémy a automaty. Syntéza synchronních a asynchronních sekvenčních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku