456-0020/01 – Digital computers II. (CP2)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantorIng. Petr Olivka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Olivka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course concentrates on particular hardware components of computers. Their applications are demonstrated on implementation of personal computers. Further, micro-controllers are discussed too.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přehled jednotlivých technologií číslicových obvodů, základní obvody TTL, LS, TTL, CMOS, ... a jejich vlastnosti. Základní schéma počítače, princip činnosti. Strojová instrukce, pseudoinstrukce, makroinstrukce: porovnání, uvést příklady použití. Styk s periferními zařízeními: standardní kanál IBM, V/V brány, přímý přístup do paměti - DMA. Řízení styku: programové, pomocí přerušení. RISC procesory. Charakteristika architektury, zřetězené zpracování informace. Univerzální mikroprocesory firmy INTEL: I8086/88..I80486, Pentium, Pentium II a Pentium III. Porovnání typů, porovnání instrukčních souborů. Matematické koprocesory: I8087, I80287, I80387. Princip činnosti koprocesoru, styk s procesorem, formáty čísel. Monolitické mikropočítače: I8048, I8051, PIC. Adresace paměti, způsoby adresování, porovnání vlastností a instrukčních souborů. Programovatelné podpůrné obvody: paralelní styk 8255A, sériová v komunikace 8251, programovatelné čítače 8253, 8254, řadiče DMA 8257, 8237, 8259A. Paměti, adresace, adresové dekodéry. Paměti statické, dynamické, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, principy činnosti. Hierarchické uspořádání paměti, princip virtuální paměti, stránkování paměti. Sběrnicové systémy. Sběrnice MULTIBUS, ISA (IBM PC), PCI, sběrnice jednoduchého mikropočítače. Rozhraní: paralelní (CENTRONICS), sériové (RS232), proudová smyčka. Grafické adaptéry: CGA, EGA,VGA, Super VGA atd ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner