456-0020/01 – Číslicové počítače II (CP2)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámení se základními principy konstrukce a činnosti počítačů.

Vyučovací metody

Anotace

U posluchačů se předpokládájí základní znalosti z oblasti číslicových obvodů, resp. logických systémů. Úkolem předmětu je poskytnout posluchači základní přehled o HW systémech počítačů. Některé systémy jsou demonstrovány na osobních počítačích (dostupná architektura). Dále je posluchač seznámen s některými prvky mikroprocesorových stavebnic.

Povinná literatura:

Hlavička: Architektura počítačů, skriptum FEL ČVUT 1994, 1998 Hlavička: Computer Architecture, skriptum CVUT 1999 Ličev L.: Architektura počítačů I, skriptum FEI VŠB TUO, 1999 Ličev L.: Architektura počítačů II, skriptum FEI VŠB TUO, 1999 Pechal: Monolitické mikropočítače, BEN 1998

Doporučená literatura:

Valášek: Monolitické mikroprocesory a mikropočítače, SNTL, Praha 1989 Strelec, Líška: Architektury procesorů RISK, Grada, Praha 1992 Operační systém MS-DOS, ČSVTS FEL ČVUT 1989 Kunzel, Žáček: Mikroprocesorová technika, ČVUT Bílek, Šnorek, Záček: Mikroprocesorová technika, skriptum FEL ČVUT Šnorek: Číslicové počítače I, cvičení, skriptum FEL ČVUT Blatný J., Dábek V.: Standardizace číslicových rozhraní, skriptum, Brno 1990 Brandejs, M.:Mikroprocesory INTEL, Grada, Praha 1994 Němec F.: Počítačové systémy, VŠB FH, skriptum, Ostrava 1989 Sloup V., Rozehnal Z.: Jednočipové mikopočítače, skriptum VUT, Praha 1992 Lokální sběrnice PCI,Chip 12/1993 Procesory, Chip 9/1994 Vývoj grafických zobrazovačů, CW 35/94 Super VGA, PC WORLD 2/93 Grafické karty, Chip 9/92 Šnorek M., Slavík P.: Programování obrazových adaptérů PC, Grada, a.s. Praha 1993 Ličev L.: Architektura počítačů, skriptum FEI VŠB TUO, 1996 Matoušek: Císlicová technika, BEN, 2002 Loskot, Valášek: Polovodičové paměti, BEN, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přehled jednotlivých technologií číslicových obvodů, základní obvody TTL, LS, TTL, CMOS, ... a jejich vlastnosti. Základní schéma počítače, princip činnosti. Strojová instrukce, pseudoinstrukce, makroinstrukce: porovnání, uvést příklady použití. Styk s periferními zařízeními: standardní kanál IBM, V/V brány, přímý přístup do paměti - DMA. Řízení styku: programové, pomocí přerušení. RISC procesory. Charakteristika architektury, zřetězené zpracování informace. Univerzální mikroprocesory firmy INTEL: I8086/88..I80486, Pentium, Pentium II a Pentium III. Porovnání typů, porovnání instrukčních souborů. Matematické koprocesory: I8087, I80287, I80387. Princip činnosti koprocesoru, styk s procesorem, formáty čísel. Monolitické mikropočítače: I8048, I8051, PIC. Adresace paměti, způsoby adresování, porovnání vlastností a instrukčních souborů. Programovatelné podpůrné obvody: paralelní styk 8255A, sériová v komunikace 8251, programovatelné čítače 8253, 8254, řadiče DMA 8257, 8237, 8259A. Paměti, adresace, adresové dekodéry. Paměti statické, dynamické, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, principy činnosti. Hierarchické uspořádání paměti, princip virtuální paměti, stránkování paměti. Sběrnicové systémy. Sběrnice MULTIBUS, ISA (IBM PC), PCI, sběrnice jednoduchého mikropočítače. Rozhraní: paralelní (CENTRONICS), sériové (RS232), proudová smyčka. Grafické adaptéry: CGA, EGA,VGA, Super VGA atd ...

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku