456-0023/01 – Data Processing Theory (TZD)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

An overview of database management. An architecture for a database system. The internal level, indexing, hashing, pointer chains. The logical level, entity-relationship model, ERD. Relational model. Domains, relations, relational integrity rules, relational databases. Relational algebra, calculus. SQL, QBE. Further normalization, functional dependence, first, second and third normal forms, Boyce-Codd normal form, decompositions. The network model, data definition, data manipulation.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Test 1 - praktický příklad tvorby konceptuálního schématu = 5 bodů Test 2 - praktický příklad vyhledávání informace v relační algebře = 5 bodů Test 3 - praktické příklady vyhledávání informace v SQL = 5 bodů Semestrální projekt - datová analýza informačního systému = 15 bodů Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úlohy hromadného zpracování dat, jejich klasické agendové řešení, nedostatky a problémy tohoto řešení. Databázová technologie, systémy řízení báze dat, základní pojmy. Architektura DBS. Modelování reality, typy datových modelů. Konceptuální schéma, E-R model, lineární zápis, grafické ERD, typy entit, typy vazeb, integritní omezení. Návrh konceptuálního schématu. Fyzická organizace dat: sekvenční soubory, zřetězené organizace, přímé adresování, hašování. Indexové a indexované soubory, B-stromy. Soubory s proměnnou délkou věty. Relační datový model. Relace, relační schéma, reprezentace entit a vztahů mezi entitami. Relační algebra, relační kalkuly. Dotazovací jazyk SQL, definice dat, manipulace s daty, vyhledávání informace. Dotazovací jazyk SQL, pohledy, transakce, správa databáze. Dotazovací jazyk QBE, vyhledávání informace. Návrh struktury relační databáze, funkční závislosti, normální formy, příklady. Návrh struktury relační databáze, dekompozice a syntéza, příklady na úplný návrh databáze. Síťový datový model, norma CODASYL. Schéma, věty a sety, realizace různých typů vztahů. Síťový model, jazyk pro manipulaci s daty. Cvičení: Opakování základních pojmů výrokové logiky a teorie množin Praktické příklady určování entit, atributů, vazeb a jejich typů Návrh konceptuálního schématu, ERD, integritní omezení Návrh úplného konceptuálního schématu databáze Relační algebra, operace, formulování algoritmů vyhledávání informací Vyhledávání pomocí indexových souborů, využití indexů při manipulaci s daty Definice relací v SQL, manipulace s daty, vyhledávání Složitější příklady v SQL Vyhledávání v jazyce QBE, převod dotazu do SQL Relační model, funkční závislosti Relační model, normální formy, algoritmy pro návrh databáze Síťový datový model, vyhledávání informací Projekty: Příklad realizovaný v klasickém programovacím jazyce na problematiku indexových souborů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.