456-0023/01 – Teorie zpracování dat (TZD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student zná základní pojmy databázové technologie, umí je definovat, rozumí jim a na příkladech z reality je dovede vysvětlit. Umí provést datovou analýzu navrhovaného informačního systému tak, aby výsledná struktura databáze měla optimální vlastnosti. Umí vyhledávat jakékoliv informace z relační databáze v ní obsažené, a to jak procedurálně zformulováním vyhledávacího algoritmu, tak deskriptivně formulováním požadavků na vyhledávané informace. Má přehlednou znalost o metodách fyzického ukládání informací v databázích a zná principy ukládání informací a jejich vyhledávání v síťovém datovém modelu.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů se základními pojmy a problémy z teorie databázových systémů jako úvod před studiem konkrétních SŘBD a programováním v nich. Datová analýza, optimalizace struktury databáze. Na příkladu realizovaném v klasickém programovacím jazyce hlubší pochopení problematiky indexových souborů.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Teorie zpracování dat. Skriptum VŠB-TU Ostrava Date, C. J.: An Inproduction to Database Systems. 5th Edition, Reading, 1990 Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 Pokorný, J. - Halaška,I.: Databázové systémy, cvičení. Skriptum ČVUT Praha, 1994 Havlát, T.- Benešovský, M.: Úvod do databázových systémů. Skriptum MU Brno. Kroha, P.: Báze dat. Skriptum ČVUT Praha

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Test 1 - praktický příklad tvorby konceptuálního schématu = 5 bodů Test 2 - praktický příklad vyhledávání informace v relační algebře = 5 bodů Test 3 - praktické příklady vyhledávání informace v SQL = 5 bodů Semestrální projekt - datová analýza informačního systému = 15 bodů Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úlohy hromadného zpracování dat, jejich klasické agendové řešení, nedostatky a problémy tohoto řešení. Databázová technologie, systémy řízení báze dat, základní pojmy. Architektura DBS. Modelování reality, typy datových modelů. Konceptuální schéma, E-R model, lineární zápis, grafické ERD, typy entit, typy vazeb, integritní omezení. Návrh konceptuálního schématu. Fyzická organizace dat: sekvenční soubory, zřetězené organizace, přímé adresování, hašování. Indexové a indexované soubory, B-stromy. Soubory s proměnnou délkou věty. Relační datový model. Relace, relační schéma, reprezentace entit a vztahů mezi entitami. Relační algebra, relační kalkuly. Dotazovací jazyk SQL, definice dat, manipulace s daty, vyhledávání informace. Dotazovací jazyk SQL, pohledy, transakce, správa databáze. Dotazovací jazyk QBE, vyhledávání informace. Návrh struktury relační databáze, funkční závislosti, normální formy, příklady. Návrh struktury relační databáze, dekompozice a syntéza, příklady na úplný návrh databáze. Síťový datový model, norma CODASYL. Schéma, věty a sety, realizace různých typů vztahů. Síťový model, jazyk pro manipulaci s daty. Cvičení: Opakování základních pojmů výrokové logiky a teorie množin Praktické příklady určování entit, atributů, vazeb a jejich typů Návrh konceptuálního schématu, ERD, integritní omezení Návrh úplného konceptuálního schématu databáze Relační algebra, operace, formulování algoritmů vyhledávání informací Vyhledávání pomocí indexových souborů, využití indexů při manipulaci s daty Definice relací v SQL, manipulace s daty, vyhledávání Složitější příklady v SQL Vyhledávání v jazyce QBE, převod dotazu do SQL Relační model, funkční závislosti Relační model, normální formy, algoritmy pro návrh databáze Síťový datový model, vyhledávání informací Projekty: Příklad realizovaný v klasickém programovacím jazyce na problematiku indexových souborů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku