456-0026/01 – Introduction to Programming Languages (UDPJ)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course introduces current programming paradigms. Various programming languages are compared to understand general principles. Functional programming concepts, languages, and techniques are thoroughly examined and used to solve practical projects.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 26 bodů za projekty a půlsemestrální písemnou práci.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Význam programovacích jazyků. Klasifikace programovacích jazyků, funkcionální programovací jazyky, základní principy. Lambda kalkul, syntaxe, sémantika, funkcionální reprezentace datových typů Hodnoty, funkce, funkce vyššího řádu, seznamy, rekurze. Techniky funkcionálního programování - abstraktní datové typy, algoritmy. Aplikace funkcionálních jazyků - denotační sémantika, algebraické struktury, analýza textu, relační algebra Vývoj programovacích jazyků. Požadavky na programovací jazyk, syntax, sémantika. Překladače a interprety. Základní pojmy - abstrakce dat, řídicí abstrakce, vazba, proměnná, viditelnost, rozsah platnosti. Vestavěné typy, agregované typy, uživatelem definované typy, konverze, typová kontrola, přetěžování, abstraktní datové typy. Sekvence, výběr, opakování, uživatelem definované řídicí struktury, zpracování výjimek, konstrukce pro souběžné zpracování, synchronizační prostředky. Struktura programu, procedury, funkce, bloky, aktivační záznamy, předávání parametrů, koprogramy. Moduly, závislosti mezi moduly, třídy, dědičnost, pozdní vazba, distribuované zpracování, systémové nástroje pro vývoj programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner