456-0027/01 – Objektově orientované programování (OOP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se se základy objektově orientovaného programování v čistě objektovém jazyce Smalltalk i v hybridním C++. Získat schopnost podle zadání navrhnout a implementovat aplikaci pracující v grafickém uživatelském rozhraní zvoleného operačního systému.

Vyučovací metody

Anotace

Objektově orientované programování je v devadesátých letech tím, čím v letech sedmdesátých bylo programování strukturované. Cílem je dát studentům principy OOP v jazykově nezávislé podobě. Ve cvičeních na počítačových učebnách jsou používány rozšířené OO jazyky. Počátkem semestru jsou studenti seznamováni s vlastnostmi prostředí konkrétního jazyka. Ve cvičeních pracují pod vedením cvičícího na semestrálních projektech. Projekt obsahuje objektově-orientovanou analýzu daného problému, jeho OO návrh a implementaci. Práce je odevzdána na konci semestru.

Povinná literatura:

Vondrák, Šaloun: Objektově orientované programování, skriptum VŠB Ostrava, 1994 Bjarne Stroustrup: C++, programovací jazyk. SA&S a nakladatelství BEN, Praha červenec 1997, Elektronická verze přednášek: www.cs.vsb.cz/saloun, sekce pro studenty

Doporučená literatura:

Firemní dokumentace ke Smalltalku i C++. Hypertextový tutorial Smalltalku. Horstmann: Vyšší škola objektového návrhu v C++. Science, 1997. ISBN 80-901475-9-3. SCHILDT. Herbert. Nauč se sám C++. Osborne/Softpress. 2000. ISBN 80-86497-13-5 Sylaby přednášek. Eletronické výukové materiály: HTML a Macromedia Flash simulace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní principy OOP. OOP jako programování simulací. Objektově orientovaný přístup. Objekty komunikují pomocí zpráv. Objekt a jeho rozhraní. Objekt jako abstraktní datový typ. OOP jako programování klasifikací. Polymorfismus. Včasná a pozdní vazba. Dědičnost. Podtřída a nadtřída. Aktory. Smalltalk a jeho implementace základních vlastností OOP. Prostředí Smalltalku. Vše je objekt - stírání rozdílů mezi operačním systémem a aplikací. Terminologie Smalltalku. Posílání zpráv a jejich typy. Pozdní vazba. Řídící struktury. Třídy proměnných a přiřazení. Rozsah platnosti. Třídy a metatřídy. Tvorba a použití objektů, garbage collector. Rámec aplikace. Architektura Model-View-Controller. Zpracování vyjímek. Začínáme s C++. Neobjektová rozšíření C. Syntaxe tříd v C++. Modifikátory přístupu. Včasná a pozdní vazba. Přetížení metod a funkcí. Šablony. Vstup a výstup pomocí proudů C++. Tvorba tříd s dynamickými datovými členy. Konstruktor a destruktor. Oblast platnosti. Možnost paralelizace kódu a další speciální techniky. Zpracování vyjímek. Událostmi řízené programování v prostředí uživatelského rozhraní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku