456-0027/01 – Object oriented programming (OOP)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantordoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The goals of the course are to give the students thorough knowledge about the principles and concepts behind the object oriented programming paradigm, knowledge about and skills in using methods for the development of object oriented programs, i.e. designing, implementing, and testing, experience of object oriented programming in Smalltalk or C++, experience of an integrated window based programming environment so that they will be able to use object oriented methods in designing and implementing modern program systems.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní principy OOP. OOP jako programování simulací. Objektově orientovaný přístup. Objekty komunikují pomocí zpráv. Objekt a jeho rozhraní. Objekt jako abstraktní datový typ. OOP jako programování klasifikací. Polymorfismus. Včasná a pozdní vazba. Dědičnost. Podtřída a nadtřída. Aktory. Smalltalk a jeho implementace základních vlastností OOP. Prostředí Smalltalku. Vše je objekt - stírání rozdílů mezi operačním systémem a aplikací. Terminologie Smalltalku. Posílání zpráv a jejich typy. Pozdní vazba. Řídící struktury. Třídy proměnných a přiřazení. Rozsah platnosti. Třídy a metatřídy. Tvorba a použití objektů, garbage collector. Rámec aplikace. Architektura Model-View-Controller. Zpracování vyjímek. Začínáme s C++. Neobjektová rozšíření C. Syntaxe tříd v C++. Modifikátory přístupu. Včasná a pozdní vazba. Přetížení metod a funkcí. Šablony. Vstup a výstup pomocí proudů C++. Tvorba tříd s dynamickými datovými členy. Konstruktor a destruktor. Oblast platnosti. Možnost paralelizace kódu a další speciální techniky. Zpracování vyjímek. Událostmi řízené programování v prostředí uživatelského rozhraní.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner