456-0036/01 – C programming language (PJC)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course gives an introduction to ANSI C programming. The course is recommended for computer science professionals as well as for beginners in procedural programming. ANSI C has now become a widely used professional language for various reasons. It has high-level constructs. It can handle low-level activities. It produces efficient programs. It can be compiled on a variety of computers.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Historický úvod. Spojitost C s OS Unix a vazba na systémové programování. Jednoduchý program. Základní charakteristiky jazyka, struktura programu, styl Kernighan-Ritchie a moderní styl ANSI C. Základní datové typy, konstanty, proměnné, aritmeticko-logické operátory a výrazy. Priorita, arita a asociativita. Řízení chodu programu. Vícecestné větvení. Cykly. Funkce a struktura programu. Modulární programování a prostředky podpory. Rozsah platnosti identifikátoru. Paměťové třídy. Preprocesor. Formátovaný vstup a výstup. Funkce rodiny printf/scanf. Ošetření chybného vstupu a výstupu. Práce se soubory. Textový a binární režim. Ukazatele a pole, vícerozměrná pole. Adresní aritmetika. Řetězce. Použití ukazatelů. Složitější typové konstrukce. Tvorba uživatelských typů. Výčtové typy, struktury, uniony, bitová pole. Starý a ANSI styl. Dynamické datové struktury - seznam, zásobník. Standardní knihovní funkce. Neobjektová rozšíření C++. Typické chyby v C, dobrý programátorský styl. Rozsáhlé projekty a jejich podpora.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (30) Mechatronika P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner