456-0047/01 – Database and Information Systems II. (DAIS2)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

ORACLE. Software engineering, software life cycle. Problem specification, structured systems analysis. ERD, date flow diagram, data dictionary, state transition diagram. The Yourdon modern structured analysis. Object oriented analysis. CASE systems. Transaction databases, OLTP, datawarehouse, multidimensional data analysis, star schema, OLAP, data mining.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Týmové zpracování a rezentace analýzy informačního systému Týmová implementace IS a její prezentace Zpracování dokumentace k IS Podmínky udělení zápočtu: Týmová realizace většího informačního systému: zadání, zpracování analýzy, návrh komunikace s uživatelem, implementace a dokumentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Systém ORACLE. ORACLE - programování v PL/SQL. Vývoj informačních systémů. Řízení prací, typy řešitelů, typy řešitelských týmů. Životní cyklus IS. Metody a metodologie. Specifikace zadání - funkční a nefunkční požadavky. Analýza datová, funkční, metody a nástroje. Analýza časová, metody a nástroje Návrh implementace, systémový a objektový návrh, analýzy designu. Implementace. Testování. Dokumentace. Údržba IS, Strukturované a objektové metodologie, typy metodologií, standardy. CASE systémy. Cyklus vzniku a využití informací, OLTP, datové sklady, OLAP. Struktura datového skladu, metadata. Multidimenzionální modelování, dimenze a fakty, agregace. Hvězdicové schéma a další schémata. Metody implementace datových skladů. Dolování znalostí z databází. Uživatelské rozhraní, prezentace a vizualizace dat a výsledků analýz. Real-time databáze. Počítačové laboratoře: Analýza informačního systému, její prezentace Práce v prostředí Oracle Vývoj IS v prostředí Oracle Forms Implementace a prezentace výsledného systému. Dokumentace IS.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner