456-0047/01 – Databázové a informační systémy II. (DAIS2)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná standardní metodologie, metody a nástroje pro vývoj velkých informačních systémů, dovede je použít v praxi a prakticky se seznámí s vývojem IS v týmu spoluřešitelů. Dále umí popsat problematiku datových skladů, důvody vzniku, použití, rozdíly proti operativním databázím, metody jejich datového modelování a implementace.

Vyučovací metody

Anotace

Třetí semestr bloku přednášek z databázových systémů má úkol seznámit studenty s jedním z velkých SŘBD s SQL přístupem k databázi - s ORACLEM: filozofie, prostředí, programování. Specifika a popis etap životního cyklu vývoje informačního systému. Metody a nástroje pro podporu těchto etap, s metodologiemi a CASE systémy. Využití informací z databází pro podporu rozhodování, datové sklady, multidimenzionální modelování, OLAP.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Databázové systémy. Sylaby VŠB-TU Ostrava. Šarmanová, J.: Datové sklady. Sylaby VŠB-TU Ostrava. Richta, K.- Sochor, J.: Softwarové inženýrství. Skriptum VUT Praha. Drbal, P.: Objektově orientovaná analýza a návrh. Skriptum VŠE Praha, 1997. McCullough-Dieter, C.- Prem, J.- Chandak, R.- Chandak, P.: Mistrovství v Oracle 8 (Computer Press) Bobrowski, S.: Mistrovství v Oracle 7 (Computer Press) Halaška, I.- Pokorný,J.: Databázové systémy, cvičení, Jazyk SQL a systém ORACLE (ČVUT Praha)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Týmové zpracování a rezentace analýzy informačního systému Týmová implementace IS a její prezentace Zpracování dokumentace k IS Podmínky udělení zápočtu: Týmová realizace většího informačního systému: zadání, zpracování analýzy, návrh komunikace s uživatelem, implementace a dokumentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Systém ORACLE. ORACLE - programování v PL/SQL. Vývoj informačních systémů. Řízení prací, typy řešitelů, typy řešitelských týmů. Životní cyklus IS. Metody a metodologie. Specifikace zadání - funkční a nefunkční požadavky. Analýza datová, funkční, metody a nástroje. Analýza časová, metody a nástroje Návrh implementace, systémový a objektový návrh, analýzy designu. Implementace. Testování. Dokumentace. Údržba IS, Strukturované a objektové metodologie, typy metodologií, standardy. CASE systémy. Cyklus vzniku a využití informací, OLTP, datové sklady, OLAP. Struktura datového skladu, metadata. Multidimenzionální modelování, dimenze a fakty, agregace. Hvězdicové schéma a další schémata. Metody implementace datových skladů. Dolování znalostí z databází. Uživatelské rozhraní, prezentace a vizualizace dat a výsledků analýz. Real-time databáze. Počítačové laboratoře: Analýza informačního systému, její prezentace Práce v prostředí Oracle Vývoj IS v prostředí Oracle Forms Implementace a prezentace výsledného systému. Dokumentace IS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku