456-0064/01 – Metody analýzy dat (MAD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná teoreticky metody dolování znalostí z dat a umí je prakticky použít na reálných datech. Znalosti může uplatnit ve zpracování sociologických průzkumů, vědeckých výzkumů zpracovávajících experimentální data nebo při budování datových skladů a dolování znalostí z nich.

Vyučovací metody

Anotace

Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací informací, které poskytují naměřená či evidovaná data z praxe. Metody analýzy dat, zvané též metody dolování znalostí z dat, seznamují studenty s řadou matematických, statistických a logických metod pro řešení této třídy výzkumných i praktických problémů a informují je o některých programových balících pro řešení těchto úloh. V posledních letech se tyto metody výrazně uplatňují při dolování znalostí z informací uložených v rozsáhlých databázích.

Povinná literatura:

J.Šarmanová: Metody analýzy dat. VŠB-TU Ostrava J.Anděl: Matematická statistika. SNTL Praha, 1990 A.Lukasová, J.Šarmanová: Metody shlukové analýzy. SNTL Praha, 1985 P.Hájek,T.Havránek, M.K.Chytil: Metoda GUHA. Academia Praha, 1983 Sborníky konferencí PKDD, 1997-2001

Doporučená literatura:

J.Šarmanová: Metody analýzy dat. VŠB-TU Ostrava Manuál SAD. VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát na téma dolování znalostí = 20 bodů Analýza vlastních dat = 20 bodů Implementace jedné metody dolování = 20 bodů Podmínky udělení zápočtu: Splnění všech tří bodů průběžné kontroly studia, každý minimálně na 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vymezení problémů analýzy mnohorozměrných dat. Vstupní data, typy dat z hlediska formálního a významového. Hrubá filtrace. Chybějící údaje, dichotomizace, kategorizace Předzpracování dat, transformace. Normalizace, standardizace. Transponování matice dat. Metoda hlavních komponent. Metody analýzy dat: matematická statistika a explorační analýza dat. Metody popisné. Shluková analýza, metody nehierarchické. Shluková analýza, metody hierarchické. Shluková analýza, prezentace a interpretace výsledků. Hledání asociací, automatická tvorba hypotéz. Asociace, prezentace a interpretace výsledků. Konstrukce rozhodovacího stromu, prezentace a interpretace. Vazby metod předzpracování a analýzy dat. Expertní systém založený na datové matici. Cvičení: Procvičování metod z přednášek na příkladech konkrétních dat. Referáty o nových metodách dolování z dat. Referáty o výsledcích vlastní analýzy. Projekty: Analýza konkrétních dat z vlastní praxe nebo z databáze - analýza potřeb a možnost Předzpracování, výběr vhodných metod Vlastní výpočty, interpretace. Referát, dokumentace. Počítačové laboratoře: Seznámení s programovým systémem pro analýzu dat, ovládání, metody, prezentace výsledků, využití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku