456-0070/01 – Robotika (ROB)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dát posluchačům základní pohled na PRaM, jednotlivé části z nichž se skládá a návrh inteligentního systému na rozpoznávání předmětů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět nepředpokládá speciální znalosti v oblasti PRaM. U posluchačů se předpokládá základní znalosti z matematiky, kinematiky, dynamiky, teorie řízení, teorie formálních jazyků a gramatik. Úkolem předmětu je dat posluchačům základní pohled na PRaM a na jednotlivé části z nichž se skládá, dále je věnována pozornost způsobu navrhování a řešení rozpoznávacích systémů. Aby tyto partie mohly být uspokojivě vysvětleny, je v předmětu zařazen návrh inteligentního systému na rozpoznávání předmětů.

Povinná literatura:

Buda J.- Kováč M.: Priemyselné roboty, Bratislava, Alfa Matička R.- Talácko J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha, SNTL Časopis Automatizace k problémům robotizace. Automatizace, 1983 Ivan M. Havel: Robotika - Úvod do teorie kongnitivních robotů, SNTL, 1980 Kotek Z., Chalupa V., Brůha I., Jelínek J.: Adaptivní a učící se systémy, SNTL, 1980 Kozyrev J.G.: Průmyslové roboty-katalog. Mašinostroenie, 1983 Mařík V.: Postavení příznakových a lingvistických metod v rozpoznávání a vztah mezi nimi, Práce ČVUT Praha, 1980 Chalupa V., Mařík V.: Rozpoznávání předmětů umělou rukou, Automatizace 2/76 Volf J.: Roboty vyšších generací a jejich taktilní rozpoznávací systém. Podniková organizace 6/85 Ličev L.: Inteligentní roboti v pružných vyrobních systémech, VVUÚ Ostrava, 1989 Vondrák I.: Mechanika manipulátorů a robotů, VŠB FSE Ostrava, 1990 Valašek M. a kol.: Mechatronika, skriptum ČVUT Praha, 1996 Psutka J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí, Academia 1995 Kedroň P.: Rozpoznávání hlasových povelů, Dipl. práce VŠB TUO, 1997 Bárta R.: Syntéza řeči v českém jazyce, Dipl. práce VŠB TUO, 1997

Doporučená literatura:

Matička R.- Talácko J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha, SNTL Ivan M. Havel: Robotika - Úvod do teorie kongnitivních robotů, SNTL, 1980 Kotek Z., Chalupa V., Brůha I., Jelínek J.: Adaptivní a učící se systémy, SNTL, 1980 Kozyrev J.G.: Průmyslové roboty-katalog. Mašinostroenie, 1983 Mařík V.: Postavení příznakových a lingvistických metod v rozpoznávání a vztah mezi nimi, Práce ČVUT Praha, 1980 Chalupa V., Mařík V.: Rozpoznávání předmětů umělou rukou, Automatizace 2/76 Ličev L.: Inteligentní roboti v pružných vyrobních systémech, VVUÚ Ostrava, 1989 Vondrák I.: Mechanika manipulátorů a robotů, VŠB FSE Ostrava, 1990 Valašek M. a kol.: Mechatronika, skriptum ČVUT Praha, 1996 Psutka J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí, Academia 1995 Kedroň P.: Rozpoznávání hlasových povelů, Dipl. práce VŠB TUO, 1997 Bárta R.: Syntéza řeči v českém jazyce, Dipl. práce VŠB TUO, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace. Podmínky udělení zápočtu: Sem. práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do mechatroniky a robotiky. Konstrukce PRaM. Kinematika a dynamika PRaM. Pohony PRaM. Výstupní hlavice PRaM. Řídící systémy PRaM. Řízení mechatronických systémů. Úvod do teorie kongnitivních robotů. Postavení příznakových a syntaktických metod v rozpoznávání a vztah mezi nimi. Roboty vyšších generací a jejích taktilní rozpoznávací systém. Příznakový přístup ke zpracování taktilní informace. Inteligentní roboty. Analýza zvuku. Syntéza zvuku. Projekty: Konstrukce PRaM. Kinematika PRaM. Dynamika PRaM. Pohony PRaM. Výstupní hlavice PRaM. Řídící systémy PRaM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (30) Mechatronika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku