456-0078/02 – Information Systems (INS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits5
Subject guarantorIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.Subject version guarantorIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Basic theoretical skills for analysis and design of information systems. Accepting basic properties for data processing theory. Construction, specification and analysis of requirements for information system. Basic knowledge for operation with health care information system.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to introduce theoretical background of an analysis and a creation of information systems. Every student applies its theoretical knowledge to implement a simple information system in a database enviroment.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Včasné odevzdání požadovaných projektů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní prvky architektury počítačů, von Neumannovo schema. Software - operační systémy, aplikační software. Počítačové sítě. Internet - služby používané na Internetu. Systém, informační systémy, systémy řízení báze dat, základní pojmy databázové teorie. Životní cyklus projektu - etapy a jejich stručná charakteristika. Specifikace. Analýza projektu, nástroje analýzy. Datové modely - E-R model, datový slovník. Funkční modely - DFD diagramy, kontextový diagram.. Yourdonova strukturovaná analýza. Návrh projektu, testování, dokumentace. CASE systémy. Projekty: Zpracování vlastních www stránek. Vytvoření informačního systému malého rozsahu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter