456-0080/01 – Zaklady algoritmizace (S) (ZALS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou znát základní úlohy a principy jejich řešení.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Základy algoritmizace se posluchači seznámí se základními principy číslicových počítačů a reprezentací dat. Po vysvětlení pojmů datový typ a řídicí struktura následuje přehled základních algoritmů, jejichž principy jsou využívány při řešení většiny typických úloh z oblasti výpočetní techniky.

Povinná literatura:

Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989 Topfer, P.: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995 Harel, D.: Algorithmics, The Spirits of Computing, Addison-Wesley Publishing Company, 1993 Honzík, J. a kolektiv: Programovací techniky, VUT Brno, 1987, skripta Virius, M.: Základy algoritmizace, ČVUT Praha, 1997, skripta Sedgewick, R.: Algorithms in C++, Addison-Wesley Publishing Company, 1992

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek na webovských stránkách předmětu. Manuály programovacích jazyků.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočtový test 2*20 bodů (minimum z každého testu 5, pro udělení zápočtu je požadováno minimálně 15 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Pojem algoritmu. Jednoduché algoritmy. Proměnné. Krokovací tabulka. Řídící struktury. Základní datové struktury. Vlastnosti datových typů. Jednoduché datové typy (boolean, číselné typy) a operace nad nimi. Ukazatel.Strukturované datové typy a operace nad nimi. Pole, struktura. Abstraktní datové typy, zásobník, fronta, stream, strom. Implementace. Procedury a funkce. Složitost. Rekurze. Vnitřní třídění. Základní algoritmy vnitřního třídění. Vnější třídění. Slévání, Merge sort. Hashing. Hashovací funkce, řešení kolizí. Vyhledávání. Sekvenční, binární vyhledávání. Vyhledávání podřetězce (Pattern Matching). Binární stromy. Vyhledávání, vkládání, rušení uzlů. Zpracování aritmetických výrazů. Maticové algoritmy. Cvičení: Cvičení navazují na přednášky praktickými příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.