456-0082/01 – Digitální zpracování obrazu (DZO)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznamuje se základy digitálního zpracování obrazu.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probírána zejména tato témata: základní matematické prostředky zpracování obrazu, Fourierova, kosinová a waveletová transformace, JPEG, MPEG komprese, fraktální komprese, bodové a geometrické transformace, vzorkování a rekonstrukce obrazu, filtrace, stochastický přístup ke zpracování obrazů. Teoretický výklad je doplněn praktickými cvičeními. Na předmět Digitální zpracování obrazu dále navazuje předmět Analýza obrazů a počítačové vidění, který se zabývá zejména problematikou interpretace obrazu.

Povinná literatura:

E. Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů, učební texty, VŠB-TU Ostrava,2000 (ISBN 80-7078-746-5). R.C. Gonzales and R.E. Woods, Digital Image Processing, (2nd edition), Prentice Hall, 2002, (ISBN 0-201-18075-8).

Doporučená literatura:

K.R. Castleman: Digital Image Processing, Prentice Hall 1996 (ISBN 0-13-211467-4). O. Faugeras, Three-dimensional computer vision, MIT Press, 1994 (0-262-06158-9). R.M. Haralick, L.G. Shapiro, Computer and Robot Vision, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992 (0-201-10877-1,-2,-3). W.K. Pratt, Digital image processing: PIKS inside (3rd edition), John Wiley and Sons, 2001 (ISBN 0-471-37407-5).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování úloh, které jsou součástí programu cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Prostor obrazových signálů. Lineární kombinace a skalární součin. Operátor. Linearita operátoru a invariance vůči posuvu. Diracův impulz. Konvoluce spojitá a diskrétní. Použití konvoluce při zpracování obrazu. Transformace obrazových signálů. Fourierova transformace. Diskrétní Fourierova transformace. Kosinová transformace. Vlastnosti Fourierovy transformace a její použití při zpracování obrazu. Rychlá Fourierova transformace. Úprava obrazu ve frekvenční doméně. JPEG komprese obrazu. MPEG komprese obrazových sekvencí. Fraktální komprese. Waveletová transformace a některé její aplikace ve zpracování obrazu. Vzorkování a rekonstrukce obrazu. Aliasing. Kvantování. Jasové transformace obrazu. Gama korekce a vyrovnání histogramu. Geometrické transformace obrazu. Morphing a warping. Filtrace. Nerekurzivní a rekurzivní filtrace. Návrh nerekurzivního filtru. Náhodná pole a stochastické procesy a jejich aplikace při zpracování obrazů. Inverzní filtr. Wienerův filtr. Základy matematické morfologie a její aplikace pro zpracování obrazu. Technické prostředky pro snímání a úpravy obrazu. CCD kamery, scannery, frame grabbery. Kamerové systémy. Přenosy obrazu. Signálové procesory. Systémy pro úpravy obrazu a obrazových sekvencí. Počítačové laboratoře: Na cvičení je pro posluchače připravena serie praktických úloh (konvoluce, Fourierova transformace, JPEG komprese, vzorkování, jasové transformace, geometrické transformace, filtrace, Wienerův filtr). Úlohy jsou připraveny formou šablon (předem připravených programů), do nichž posluchači doplňují vlastní zdrojový kód. Tato forma umožňuje, aby se posluchači soustředili pouze na podstatné otázky související s probíranou problematikou. Dále jsou na cvičení prezentovány ukázky komerčně dostupných systémů pro úpravy obrazu a obrazových sekvencí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku