456-0084/01 – Analýza obrazu a počítačové vidění (AOPV)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače se základními metodami analýzy obrazu.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probírána zejména tato témata: segmentace obrazů, detekce hran, oblastí a rohů, měření objektů, metody analýzy obrazů založené na použití klasifikátorů, bayesovské riziko, rozpoznání s využitím neuronových sítí, zpracování a analýza obrazů 3D scén, analýza obrazů proměnných v čase, sledování objektů

Povinná literatura:

E.Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů, VŠB-TU Ostrava, 2000 (ISBN 80-7078-746-5).

Doporučená literatura:

K.R. Castleman: Digital Image Processing, Prentice Hall 1996 (ISBN 0-13-211467-4). L.J. Galbiati, Machine vision and digital image processing fundamentals, Prentice Hall, 1990 (0-13-542044-X). O. Faugeras, Three-dimensional computer vision, MIT Press, 1994 (0-262-06158-9). R.M. Haralick, L.G. Shapiro, Computer and Robot Vision, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992 (0-201-10877-1,-2,-3). W.K. Pratt, Digital image processing (2nd ed), John Wiley and Sons, 1991 (ISBN 0-471-85766-1). E. Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů, pokyny pro distanční studium.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování úloh zadaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Detekce hran v obrazech. Gradientní metoda. Metoda průchodu nulou. Paramerické modely hrany. Cannyho detektor hran. Prahování. Stanovení optimálního prahu. Segmentace narůstáním nebo dělením oblastí. Spojování hran. Heuristické sledování hranice. Metoda shlukování v prostoru parametrů. Popis hranic a oblastí obrazu: Reprezentace hranic pomocí úseček a křivek. Metody proložení přímky a křivky. Popis oblastí. Detektory význačných bodů (rohů). Měření objektů. Výpočet a volba příznaků pro příznakové rozpoznání. Hodnocení účinnosti a optimalizace množiny příznaků. Klasifikátor a klasifikace pomocí diskriminačních funkcí. Klasifikace pomocí etalonů. Určení diskriminačních funkcí s využitím pravděpodobnostního přístupu. Klasifikace pomocí neuronové sítě. Rekonstrukce prostorových souřadnic na základě znalosti dvou nebo více různých obrazů téže scény. Absolutní a relativní kalibrace kamery a rekonstrukce. Analýza obrazů proměnných v čase. Sledování objektů v sekvenci obrazů. Počítačové laboratoře: Na cvičení je pro posluchače připravena serie praktických úloh (detekce hran, oblastí, význačných bodů, výpočet příznaků, klasifikace pomocí etalonů). Úlohy jsou připraveny formou šablon (předem připravených programů), do nichž posluchači doplňují vlastní zdrojový kód. Tato forma umožňuje, aby se posluchači soustředili pouze na podstatné otázky související s probíranou problematikou. Dále jsou na cvičení prezentovány ukázky rekonstrukce 3D scény.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku