456-0100/01 – Distributed Object Systems (DOS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Internet offers highly distributed and heterogeneous environment. In order to make the best of it, some architectures enabling inter-process and inter-object communication were developed. The course gives overview of these architectures such a RPC, CORBA, RMI, DCE and the like.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Hodnocení příkladů zpracovávaných na jednotlivých cvičeních V polovině semestru kontrola rozpracovanosti projektu a jeho předběžná prezentace Prezentace semestrálního projektu na konci semestru Podmínky udělení zápočtu: Předběžná i finální prezentace semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Distribuované objekty - definice, smysl, způsoby použití. Srovnání s paralelními systémy. Prostředky pro komunikaci distribuovaných objektů na úrovni OS. Specifika komunikace mezi objekty v poruchovém distribuovaném prostředí, sémantiky volání. Standard Remote Procedure Call (RPC/XDR). Principy, reprezentace dat. Request broker. Volání mezi adresovými prostory (lokální a vzdálená). Stuby, servanty, skeletony. Implementace objektů serverů a klientů, objektové adaptéry, interface. Architektura CORBA. Jazyk IDL. Gramatika, datové typy. Popis interface: atributy, operace a jejich argumenty, dědičnost, výjimky. Jazyková mapování IDL. Mapovánání na jazyk Java. Mapovánání IDL na jazyky C++ a C. Správa paměti. Vlastnictví paměti , dynamické alokace, předávání vlastnictví paměti mezi aplikací a ORB. Interface pro dynamická volání (Dynamic Invocation Interface). Interface Repository - koncepce, správa, rozhraní a postupy pro zjišťování struktury uložeených IDL definic ORB Interface - softwarové rozhraní CORBA ORB. Adaptér objektů. Registrace implementací objektů, servant, aktivace objektů. Portable Object Adapter (POA) Interoperabilita objektových systémů. Protokoly GIOP, IIOP. Spolupráce různých ORB. JAVA Remote Method Invocation (RMI). Interface. Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Aktivátory objektů. Integrace RMI a CORBA Architektura Enterprise Javabeans. Aplikační server. Architektura Component Object Model (COM a DCOM) Počítačové laboratoře: Seznámení s příklady (ukázkovými programy) na použití jednotlivých technologií distribuovaných objektů. Práce na úlohách svázaných s tématem předchozí přednášky Vytvoření distribuovaného objektového systému s použitím některé z diskutovaných technologií. Práce ve skupinách 2-4 studentů, příp. individuální, podle rozsahu konkrétního zadání.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner