456-0100/01 – Distribuované objektové systémy (DOS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí programovat distribuované aplikace s použitím technologií CORBA, EJB a RMI a porozumí možnostem interoperability mezi těmito technologiemi.

Vyučovací metody

Anotace

S rozvoje Internetu vzrůstá poptávka po distribuovaných aplikacích založených na objektově orientovaném přístupu. Tyto aplikace dovolí využít výpočetního výkonu heterognního prostředí. Pro umožnění efektivní tvorby takovýchto aplikací a zajištění jejich interoperability byly vyvinuty (a stále se vyvíjejí) určité architektury a standardy, s nimiž budou v tomto předmětu studenti seznámeni.

Povinná literatura:

Grygárek, P.: Syllaby předmětu Distribuované objektové systémy, http://www.cs.vsb.cz/grygarek/dosys Zelený,J.,Nožička,J.: COM+,CORBA,EJB. BEN, Praha 2002

Doporučená literatura:

The Common Object Request Broker: Architecture and Specification, Object Management Group, http://www.omg.org RMI - Remote Method Invocation, Sun Microsystems, Inc., http://www.javasoft.com Enterprise Javabeans.Sun Microsystems, Inc., http://www.javasoft.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Hodnocení příkladů zpracovávaných na jednotlivých cvičeních V polovině semestru kontrola rozpracovanosti projektu a jeho předběžná prezentace Prezentace semestrálního projektu na konci semestru Podmínky udělení zápočtu: Předběžná i finální prezentace semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Distribuované objekty - definice, smysl, způsoby použití. Srovnání s paralelními systémy. Prostředky pro komunikaci distribuovaných objektů na úrovni OS. Specifika komunikace mezi objekty v poruchovém distribuovaném prostředí, sémantiky volání. Standard Remote Procedure Call (RPC/XDR). Principy, reprezentace dat. Request broker. Volání mezi adresovými prostory (lokální a vzdálená). Stuby, servanty, skeletony. Implementace objektů serverů a klientů, objektové adaptéry, interface. Architektura CORBA. Jazyk IDL. Gramatika, datové typy. Popis interface: atributy, operace a jejich argumenty, dědičnost, výjimky. Jazyková mapování IDL. Mapovánání na jazyk Java. Mapovánání IDL na jazyky C++ a C. Správa paměti. Vlastnictví paměti , dynamické alokace, předávání vlastnictví paměti mezi aplikací a ORB. Interface pro dynamická volání (Dynamic Invocation Interface). Interface Repository - koncepce, správa, rozhraní a postupy pro zjišťování struktury uložeených IDL definic ORB Interface - softwarové rozhraní CORBA ORB. Adaptér objektů. Registrace implementací objektů, servant, aktivace objektů. Portable Object Adapter (POA) Interoperabilita objektových systémů. Protokoly GIOP, IIOP. Spolupráce různých ORB. JAVA Remote Method Invocation (RMI). Interface. Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Aktivátory objektů. Integrace RMI a CORBA Architektura Enterprise Javabeans. Aplikační server. Architektura Component Object Model (COM a DCOM) Počítačové laboratoře: Seznámení s příklady (ukázkovými programy) na použití jednotlivých technologií distribuovaných objektů. Práce na úlohách svázaných s tématem předchozí přednášky Vytvoření distribuovaného objektového systému s použitím některé z diskutovaných technologií. Práce ve skupinách 2-4 studentů, příp. individuální, podle rozsahu konkrétního zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku