456-0102/01 – Stochastické metody v informatice (SMI)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jaroslav MarklGarant verze předmětudoc. RNDr. Jaroslav Markl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s nejdůležitějšími pravděpodobnostními modely se kterými se informatik nejčastěji setká při studiu i v praxi. Naučit se modelovat a rešit standardní stochastické úlohy pomocí markovských modelů.

Vyučovací metody

Anotace

Přednáška seznamuje s nejdůležitějšími stochastickými modely a metodami, se kterými se při své práci nejčastěji setká analytik, navrhovatel a realizátor počítačových informačních systémů. Jedná se zejména o elementární aplikace teorie informace, teorie hromadné obsluhy (teorie front), teorie obnovy, teorie spolehlivosti a teorie Petriho sítí. Společným rysem všech těchto aplikací je použití markovských procesů jakožto základního modelovacího prostředku.

Povinná literatura:

Walter J.: Stochastické metody v ekonomii. SNTL, Praha, 1970. Hušek R., Maňas M.: Matematické modely v ekonomii. SNTL, Praha 1989. Trivedi K.S.:Probability and Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications. New York, John Wiley, 2002.

Doporučená literatura:

Trivedi K.S.:Probability and Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications. New York, John Wiley, 2002. Marsan M.A., Balbo G., Conte G., Donatelli S., Franceschinis G.: Modelling with Generalized Stochastic Petri Nets. New York, John Wiley, 1995. Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia, Praha, 1985. Maixner L., Kolníková Z.: Spolehlivost automatických systémů. SNTL, Praha, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rekapitulace potřebných poznatků z teorie pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost a jejich vlastnosti. Náhodná veličina, její rozdělení a číselné charakteristiky. Teorie informace 1. Entropie systému a informace obsažená ve zprávě o systému. Informace získaná o systému pozorováním jiného závislého systému. Teorie informace 2. Jazyk a jeho informační charakteristiky. Redundance jazyka. Základní pojmy teorie kódování. Úsporné a optimální kódy. Teorie informace 3. Bezpečnostní detekční a samoopravné kódy. Informační charakteristiky přenosových a paměťových kanálů. Teorie náhodných procesů 1. Základní pojmy. Klasifikace podle typu stavové a časové množiny. Markovské a semimarkovské procesy. Poissonský proud jevů. Teorie náhodných procesů 2. Stacionární (homogenní) a stabilní markovské procesy. Popis přechodového děje i ustáleného stavu. Teorie hromadné obsluhy 1. Základní pojmy. Klasifikace modelů hromadné obsluhy. Teorie hromadné obsluhy 2. Vybrané modely a jejich řešení. Otevřené soustavy se ztrátami a beze ztrát, s omezením na délku fronty a s omezením na dobu čekání ve frontě. Teorie hromadné obsluhy 3. Vybrané modely a jejich řešení. Uzavřené soustavy. Vícefázová obsluha. Seriové a paralelní systémy. Obecné systémy - sítě. Teorie spolehlivosti 1. Základní pojmy. Markovské spolehlivostní modely. Teorie spolehlivosti 2. Vybrané spolehlivostní modely neobnovovaných systémů. Teorie spolehlivosti 3. Základní pojmy teorie obnovy. Vybrané spolehlivostní modely obnovovaných systémů. Rekapitulace potřebných poznatků z teorie Petriho sítí. Stochastické Petriho sítě. Převod na problém řešení markovského procesu. Cvičení: Obsah cvičení je v podstatě určen obsahem přednášek. Cílem cvičení je zejména: Ověření a zpevnění teoretických znalostí při řešení konkrétních typických příkladů. Osvojení si sady základních postupů pro návrh a řešení standardních stochastických (a speciálně markovských) modelů. Ukázat na význam a aplikační možnosti stochastických metod v oblasti informatiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku